OdpowiedA? Ministerstwa Obrony Narodowej jak dla przedszkolakA?w

To z tej tablicy usuniA�to sA�owo a�zBirczaa�?. Fot. Archiwum

To z tej tablicy usuniA�to sA�owo a�zBirczaa�?. Fot. Archiwum

PRZEMYAsL, BIRCZA.Taka odpowiedA? to kpina z ludzi, z opinii publicznej i z dziennikarzy takA?e – mA?wi Andrzej ZapaA�owski, historyk i znawca relacji polsko-ukraiA�skich.

ChoA� o powA?d usuniA�cia pod osA�onA� nocy tablicy wczeA�niej z pompA� umieszczonej na Grobie Nieznanego A�oA�nierza, a zawierajA�cej nazwA� a�zBirczaa�? pytali i posA�owie rA?A?nych opcji, i spoA�ecznicy, na razie odpowiedzi udzielono tylko mediom. Udzielono, ale takiej, A?e chcA�c zachowaA� twarz lepiej byA�oby wcale nie odpowiadaA�. Z lakonicznego pisma z MON wynika, ze wymienionych na tablicach nazw miejscowoA�ci byA�o o tA� BirczA� – za duA?o. O dziwo, wczeA�niej siA� jakoA� na tablicy ta nazwa zmieA�ciA�a…

To, co resort obrony narodowej odpowiedziaA� na pytania mediA?w w sprawie a�ztajemniczegoa�? usuniA�cia z Grobu Nieznanego A�oA�nierza w Warszawie tablicy z nazwA� miejscowoA�ci Bircza zakrawa na kpinA� ze spoA�eczeA�stwa. – Kwestia zmiany treA�ci na tablicy upamiA�tniajA�cej wydarzenia historyczne – Bircza nie pozostaje obojA�tna resortowi obrony narodowej. Ponadto informujemy, A?e decyzja o jej usuniA�ciu podyktowana byA�a koniecznoA�ciA� wyboru spoA�rA?d 200 miejscowoA�ci o podobnym charakterze, podobnych wartoA�ciach historycznych. Pragniemy podkreA�liA� jednoczeA�nie, A?e w planach Ministerstwa Obrony Narodowej w najbliA?szej przyszA�oA�ci pozostaje uczczenie w naleA?yty sposA?b miejscowoA�ci zajmujA�cych miejsce w historii – informuje resort, nie wyjaA�niajA�c tak naprawdA� nic.

– ZadziwiajA�ce, A?e nazwa a�zBirczaa�? najpierw siA� na owej tablicy zmieA�ciA�a, mimo swej niezwykA�ej dA�ugoA�ci, a potem, jak wynika z wyjaA�nieA� MON, trzeba byA�o jednak jA� usunA�A� – ironizuje dr hab. Andrzej ZapaA�owski, historyk i znawca relacji polsko-ukraiA�skich z PrzemyA�la. – Taka odpowiedA? to kpina z ludzi, z opinii publicznej i z dziennikarzy takA?e – podsumowuje.

Historykowi trudno odmA?wiA� racji, bo lakonicznoA�A� tych stwierdzeA� jest na poziomie przedszkola. KtoA� podjA�A� decyzjA� o umieszczeniu nazwy a�zBirczaa�? na tablicy i ktoA� zdecydowaA� o jej umieszczeniu na GNA�, a nastA�pnie o jej zamianie na takA� bez tej nazwy. Pytania byA�y proste: kto, kiedy i dlaczego? Na A?adne z nich resort nie odpowiada w swojej informacji dla mediA?w.

Ale dziennikarze nie byli jedynymi pytajA�cymi, interpelacje w tej sprawie wnieA�li MieczysA�aw Kasprzak, poseA� PSL oraz Andrzej Matusiewicz (PiS), a takA?e wA�adze gminy Bircza oraz specjalnie powoA�any spoA�eczny komitet, na ktA?rego czele stoi ZapaA�owski. Czy ono takA?e dostanA� takA� a�zodpowiedA?a�? jak media, czy moA?e bardziej konkretnA�?

Monika KamiA�ska

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.