Odszkodowanie za zaniedbanie medyczne w UK — w jakich przypadkach można na nie liczyć?

Odszkodowanie za zaniedbanie medyczne w UK różni się od typowych odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała. W przypadku nieszczęśliwego wypadku zawsze wiadomo, że o odszkodowanie należy ubiegać się od osoby, która jest odpowiedzialna — od pracodawcy lub właściciela obiektu, w którym do wypadku doszło.

Jeśli w grę wchodzi wypadek samochodowy, o odszkodowanie oczywiście upominamy się u osoby, która wypadek spowodowała. W przypadku zaniedbań medycznych po naszej stronie leży obowiązek udowodnienia winy lekarza — że jego działania niezgodne ze sztuką lekarską miały bezpośredni wpływ na nasze cierpienie, co nie zawsze okazuje się taką prostą sprawą.

Jak dowieść winy lekarza?

Prawnicy często używają w takim wypadku terminu „naruszenie obowiązków”, co po prostu oznacza, że lekarz w jakiś sposób zaniżył standardy leczenia i nie otrzymaliśmy takiej pomocy, na jaką liczyliśmy. Może to skutkować przeróżnymi konsekwencjami, w tym niestety poważnymi problemami zdrowotnymi. Trzeba również wykazać, że nasze cierpienie było możliwe do uniknięcia, gdyby lekarz wywiązał się ze swoich obowiązków we właściwy sposób.

Problem z tego typu odszkodowaniami polega na tym, że trudno dowieść, że pogorszenie naszego stanu spowodowały działania lekarzy, a nie po prostu nasza choroba, z którą do lekarza zawitaliśmy. Najlepiej zwrócić się z taką sprawą do firmy odszkodowawczej — Insito Odszkodowania zajmuje się takimi sprawami na co dzień. Najlepszą argumentacją przeciwko lekarzowi, który nas leczył, może okazać się profesjonalna opinia niezależnego lekarza biegłego. Znalezieniem takiej osoby może zająć się właśnie firma odszkodowawcza.

Czas na złożenie wniosku o odszkodowanie

Na rozpoczęcie procesu odszkodowawczego mamy trzy lata od momentu, w którym doznaliśmy urazu i zgłosiliśmy się do lekarza lub od daty pierwszego zaniedbania medycznego. Warto jednak zgłosić się z taką sprawą od razu do firmy odszkodowawczej, aby móc sprawnie zbadać całą sprawę, zanim zatrze się w pamięci. Ile trwa proces wypłaty odszkodowania?

W większości wypadków sprawa o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego, jeśli trafi do sądu, trwa od 1,5 roku do 3 lat. Trwa to tak długo z reguły z kilku powodów: oskarżony nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co mu się zarzuca, powagi stanu ofiary oraz innych utrudnień w przypadku skomplikowanych spraw. Najczęściej jednak obie strony starają się rozwiązać sprawę polubownie, aby zaoszczędzić czas i nerwy związane z tego typu doświadczeniami.

Ile mogę uzyskać odszkodowania?

Niestety odszkodowania mają to do siebie, że każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie i trudno mówić o konkretnych kwotach, nie znając całej historii.

Kwoty zależą od dodatkowych wydatków pośrednich, które trzeba było ponieść z powodu zaniedbania (na przykład koszty leków, podróży czy przeprowadzki, jeśli taka była potrzebna) oraz oczywiście głównego problemu — jak poważny jest uraz, której części ciała dotyczy i na jak daleko idące zaniedbanie zostało się narażonym.

Na przykład za bardzo poważne uszkodzenie mózgu, które skutkuje drastycznie niskim poziomem życia i potrzebą opieki 24/h można dostać do 275 tysięcy funtów. Z kolei za drobne uszkodzenie szyi, które udało się całkowicie wyleczyć, otrzyma się minimalnie kwotę rzędu 1000 funtów.

Jeśli w grę wchodzi rażące zaniedbanie, którego wynikiem stała się śmierć bliskiej nam osoby, odszkodowanie może przekroczyć 300 tysięcy funtów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://insito-odszkodowania.uk/wypadki/bledy-i-zaniedbania-medyczne/

Artykuł partnera