Odwołany lub opóźniony lot – uzyskaj odszkodowanie

Podróżni korzystający z transportu powietrznego liczą na błyskawiczne i bezproblemowe dotarcie do miejsca docelowego. Jednak i tu mogą zdarzyć się przykre niespodzianki. Odwołany lub opóźniony lot może pokrzyżować wakacyjne lub biznesowe plany. Warto znać swoje prawa, by dochodzić roszczeń odszkodowawczych. 

  1. Odwołany lot – do kogo zwrócić się o pomoc?
  2. Rekompensata za odwołany lot – kiedy wystąpić z roszczeniem?
  3. Odwołany lub opóźniony lot – co jeszcze należy się pasażerom?

Odwołany lot – do kogo zwrócić się o pomoc?

O rekompensatę można ubiegać się indywidualnie. Każdy przewoźnik ma na swojej stronie internetowej odpowiedni formularz, który należy wypełnić i odesłać droga listowną lub mailową. Osoby, które nie mają ochoty na samodzielne borykanie się z problemem uzyskania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, znajdą pomoc w profesjonalnej firmie https://givt.com/pl/. Skorzystanie z jej usług skróci do minimum wysiłek klientów, po stronie których będzie leżało jedynie udzielenie informacji o trasie podróży i ewentualnych przesiadkach. Wyspecjalizowana kadra prawników, obeznana z obowiązującymi przepisami, sprawdzi, czy zaistniały przesłanki do ubiegania się o zadośćuczynienie. Zagwarantuje skuteczne respektowanie praw podróżnych przez linie lotnicze oraz zapewni szybkie i bezproblemowe uzyskanie odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.

Rekompensata za odwołany lot – kiedy wystąpić z roszczeniem?

Z wnioskiem o rekompensatę za odwołany lot należy wystąpić niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. Nie ma bowiem jednolitego dla wszystkich przewoźników terminu przedawnienia. Na rozpatrzenie wniosku złożonego przez pasażera, lub działającą w jego imieniu firmę, linie lotnicze mają od 30 do 60 dni. Należy mieć jednak świadomość, że czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania może się znacznie wydłużyć. Firmy lotnicze niechętnie je wypłacają, starając się tłumaczyć odwołanie lotu przyczynami od nich niezależnymi. W przypadku odmowy wypłaty roszczenia firma składa odwołanie. Jego odrzucenie wymaga już skierowania sprawy na drogę sądową.

Odwołany lub opóźniony lot – co jeszcze należy się pasażerom?

Oprócz finansowej rekompensaty, której wysokość waha się od 250 do 600 euro, pasażer ma również prawo do noclegu, jeśli alternatywny lub opóźniony lot został przesunięty na następny dzień. Po stronie przewoźnika leży zapewnienie transportu z lotniska do hotelu i odwrotnie. Oczywiście linia lotnicza musi zapewnić pasażerom również posiłek oraz napoje. Jeżeli klient zapłaci za wszystko sam, zobowiązany jest do zachowania paragonów i faktur, by ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków u linii lotniczej. Dodatkowo, w przypadku odwołanego lotu, może jeszcze otrzymać zwrot środków poniesionych na zakup biletu, zmienić trasę i powrót do miejsca wylotu, jeżeli podróż odbywała się z przesiadką.

Żeby poznać więcej szczegółów, najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która jest gwarantem uzyskania należnego odszkodowania. I co najważniejsze – nie pobiera żadnych opłat w przypadku odmowy wypłaty zadośćuczynienia.

Artykuł partnera