Ofiarom potwornej rzezi

Odbudowany pomnik upamiA�tniajA�cy ofiary rabacji w ZgA?rsku. Fot. Archiwum

Odbudowany pomnik upamiA�tniajA�cy ofiary rabacji w ZgA?rsku. Fot. Archiwum

ZGA�RSKO, POW. MIELECKI. Ordynat Teodor Broniewski i dwaj jego bracia, JA?zef i Leon, zostali powiA�zani i wywleczeni na boisko do stodoA�y. Tam zatA�uczono ich cepami na A�mierA�. Niemniej okrutne zbrodnie miaA�y miejsce w sA�siednich miejscowoA�ciach. A?A�cznie w czasie rabacji chA�opskiej w 1846 r. na terenie miejscowej parafii zabito ok. 12 osA?b (w caA�ej Galicji ponad 2 tys.). W ZgA?rsku zakoA�czono wA�aA�nie odbudowA� pomnika upamiA�tniajA�cego ofiary tej rzezi.

Monument wybudowaA�a rodzina Broniewskich w pobliA?u koA�cioA�a w 1867 r. MiaA� on ksztaA�t kolumny zwieA�czonej urnA�. CaA�oA�A� byA�a ogrodzona i zajmowaA�a pow. 2 mkw. Pomnik przetrwaA� do II wojny A�wiatowej. Potem ulegaA� stopniowemu zapomnieniu i zniszczeniu. PrzypominaA�y o nim jedynie fragmenty ogrodzenia i leA?A�ce obok fragmenty kolumny.

Starania o odbudowA� pomnika podejmowaA� proboszcz parafii ZgA?rsko ks. StanisA�aw Niemiec. PrzeszkodA� zawsze byA�y kwestie finansowe. W tym roku, dziA�ki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu gminy RadomyA�l Wielki, udaA�o siA� odtworzyA� zniszczony pomnik. CzA�A�ciowo wykorzystano stare elementy kamienne, resztA� monumentu trzeba byA�o jednak wykonaA� od nowa. Koordynatorem projektu byA� dr Andrzej Przybyszewski, a prace rekonstrukcyjne wykonaA� konserwator Andrzej Kazberuk.

pg

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.