Oryginalne dekoracje A�cienne z drukarni

Fot. Mat. prasowe
Fot. Mat. prasowe

Dekoracje A�cienne wytwarzane w drukarni to produkty oferujA�ce duA?e moA?liwoA�ci zmiany w aranA?acji wnA�trza. Bardzo przydatnA� cechA� tych produktA?w jest zdolnoA�A� do szybkiego zastosowania bez koniecznoA�ci wykonywania remontu i ponoszenia zbA�dnych wydatkA?w. Dekoracje A�cienne nie ograniczajA� takA?e przestrzeni uA?ytkowej.

AranA?acja wnA�trz to fascynujA�ce zajA�cie, ale trudne i wymagajA�ce wiedzy, talentu i doA�wiadczenia. PrzydajA� siA� rA?wnieA? umiejA�tnoA�ci negocjacyjne, kiedy wA�aA�cicielowi mieszkania lub innego lokalu trzeba wyperswadowaA� pewne pomysA�y albo obroniA� przed nim wA�asne projekty. Pomimo staraA� zdarza siA� sytuacja, w ktA?rej trzeba dokonaA� pewnych zmian w pomieszczeniu oddanym do uA?ytku. Projekt aranA?acji lokalu wydawaA� siA� A�wietny, ale po wykonaniu nie jesteA�my zadowoleni. Co moA?emy zrobiA�, A?eby poprawiA� koA�cowy efekt, a nie wydawaA� zbyt duA?o pieniA�dzy i nie przeprowadzaA� ponownego remontu? WyjA�ciem z takiej sytuacji jest dekoracja A�cian.

Dekoracje A�cienne sA� widoczne z kaA?dego miejsca w pomieszczeniu, wiA�c zawsze bA�dA� w jakimA� stopniu ingerowaA�y w nie. Nawet niewielka dekoracja A�cienna bA�dzie nieco zmieniaA�a wnA�trze. A co wA?wczas, kiedy potrzebna jest bardziej radykalna zmiana? Wtedy dekoracja musi byA� wiA�ksza, wiA�c siA�gamy po fototapety. PrzyjA�A�o siA�, A?e fototapety zakrywajA� jednA� A�cianA� caA�oA�ci, ale nie jest to reguA�a. Pewne motywy nadajA� siA� do przyklejania w naroA?nikach. Stosuje siA� rA?wnieA? pasy farby w neutralnym kolorze z kaA?dej strony, zwA�aszcza na dole, gdzie fototapeta moA?e byA� zasA�oniA�ta przez kanapA� lub inny mebel. Zwykle taki zabieg nie rzuca siA� w oczy, ale potrafi obniA?yA� cenA� fototapety co najmniej o kilkanaA�cie procent. OczywiA�cie jest to moA?liwe dla fototapet drukowanych na zamA?wienie, kiedy moA?emy wybraA� sobie dowolne wymiary (https://www.fototapeta24.pl/ – fototapety na zamA?wienie).

image029

Jak bardzo fototapeta moA?e odmieniA� wnA�trze? WyobraA?my sobie kolorowA� fototapetA� w nowoczesnej sypialni urzA�dzonej minimalistycznie (jak siA� okazaA�o po wszystkim a�� zbyt minimalistycznie). Zmiana w stylu wnA�trza, w jego odbiorze bA�dzie radykalna. To dziaA�a rA?wnieA? w drugA� stronA�. Kolorowe, wrA�cz pstre wnA�trze moA?e byA� a�zuspokojonea�? przez fototapetA� w odcieniach szaroA�ci. IntrygujA�ce poA�A�czenia, ale tak to dziaA�a. Tematyka fototapety moA?e nawiA�zywaA� do innych elementA?w wystroju wnA�trza, ale nie jest to konieczne. Motywy wybieramy ze zdjA�A� kierujA�c siA� wA�asnym gustem i poczuciem estetyki. Unikamy kontrowersyjnych tematA?w w salonie i pomieszczeniach firmowych, ale w sypialni moA?emy pozwoliA� sobie na wiA�kszA� swobodA�. WybierajA�c motyw rA?bmy to powoli, starajA�c siA� wyobraziA� zdjA�cie jako duA?y wydruk na A�cianie. MaA�y kwiat na fotografii moA?e byA� duA?A� kolorowA� plamA� na fototapecie. Trzeba mieA� tego A�wiadomoA�A� albo zawierzyA� doA�wiadczeniu projektantA?w.

Obrazy na zamA?wienie to podobny produkt, rA?wnieA? drukowany w podobnej technologii (https://www.fototapeta24.pl/obraz – galeria obrazA?w). Faktura powierzchni przypomina obrazy na pA�A?tnie, wiA�c jest to ciekawa propozycja do pomieszczeA� firmowych, gabinetA?w, salonA?w itp. Obrazy oferujA� znacznie wiA�ksze moA?liwoA�ci poprawiania aranA?acji dziA�ki temu, A?e ich wymiary moA?na ustaliA� indywidualnie. WielkoA�A� i proporcje wymiarowe obrazu dostosowujemy do potrzeb. JeA�li wymagana jest wiA�ksza zmiana, to drukujemy wiA�kszy obraz, jeA�li potrzebujemy maA�ego uzupeA�nienia dekoracji na A�cianie to obraz moA?e byA� mniejszy. To indywidualna sprawa, nie ma tu jednoznacznej recepty. Z motywami na obraz jest podobnie jak z motywami na fototapety a�� kierujemy siA� wA�asnym gustem z pewnymi ograniczeniami.

Obrazi i fototapety to tylko niektA?re dekoracje A�cienne z wydruku, chociaA? najbardziej popularne. Do dekoracji stosowane sA� rA?wnieA? plakaty (zwykle w pokojach dzieciA�cych i mA�odzieA?owych) oraz naklejki, zwykle w kuchni.

ArtykuA� sponsorowany