Ósmoklasistów czeka czterodniowy maraton

Egzaminy ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.
Fot. Wit Hadło

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała nowe wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasistów. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z czterema egzaminami. Oprócz wiedzy z języka polskiego, matematyki i języka obcego, będą musieli wykazać się jeszcze wiadomościami z wybranego przedmiotu.

Dwa lata po reformie edukacji, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła 8-letnie podstawówki, uczniów i nauczycieli czekają kolejne zmiany. Obecni uczniowie klas siódmych będą musieli za dwa lata zdać na koniec podstawówki nie trzy, ale cztery przedmioty. Do dotychczasowych egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego dojdzie egzamin z przedmiotu, który uczeń wybierze sam. Do wyboru będą: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Do takich egzaminów przystąpią uczniowie w 2022 roku.

Szczegóły egzaminów w nowej formie zdradza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wytyczne są takie, że mają one trwać 90 min. Czas może być wydłużony w wyjątkowych przypadkach, m.in. u dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dla obcokrajowców. Egzamin z biologii będzie obejmował od 18 do 25 zadań, z geografii, chemii i fizyki od 20 do 30. Test z historii będzie zawierał od 24 do 28, przy czym połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte.

Co czeka uczniów, którzy wybiorą historię?

– W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami i zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. – Zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: chronologia historyczna, analiza i interpretacja historyczna, tworzenie narracji historycznej. W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności krytycznej analizy informacji uzyskanych z różnych źródeł i wnioskowania oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych, a także na umiejętność umieszczania procesów, zjawisk i faktów.

Przyszłoroczni ósmoklasiści wybór przedmiotu będą musieli podać do 30 września i nie będą mogli zmienić swojej decyzji. Przyłożyć się do któregoś z przedmiotów warto więc już w tym roku szkolnym, żeby za rok nie podejmować decyzji pochopnie.

Komentujący nowe zasady dotyczące egzaminu kończącego pierwszy etap edukacji, zwracają uwagę na dwa problemy. Pierwszy to właśnie, zbyt krótki termin na podjęcie decyzji o wyborze przedmiotu dodatkowego, a drugi to sprawa laureatów olimpiad przedmiotowych. Jeśli uczeń we wrześniu wyrazi chęć zdawania na egzaminie historii, a w kolejnych miesiącach zostanie finalistą olimpiady np. z biologii, wówczas nie skorzysta z prawa do zwolnienia z egzaminu tylko dlatego, że we wrześniu wybrał inny przedmiot.

mrok

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o