Ostatnia szansa na dopłaty

Pracownicy tarnobrzeskiego oddziału agencji są przygotowani do pracy, która trwała będzie nawet do godz. 22. Fot. Bogdan Myśliwiec

TARNOBRZEG. Tylko do 15 maja można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Już tylko kilka dni zostało na składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym powinien zostać złożony do 15 maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca, to za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota należnej płatności będzie zmniejszana o 1 procent.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby ułatwić rolnikom składanie wniosków, w przyszłym tygodniu biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej, w niektórych regionach nawet do godz. 22.

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego zarejestrowanych jest około 4500 rolników. Największe gospodarstwa mają powyżej 100 hektarów powierzchni, najmniejsze – i tych jest najwięcej – do 3 hektarów.

- Średnia dopłata do hektara upraw to 700 zł, do hektara zbóż jest to 270 zł, do owcy 100 zł, a do krowy 410 zł – mówi Łukasz Dybus, kierownik tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. – Wysokość dopłat jest także uzależniona od jakości gleby, do tych gorszych klas dopłata wynosi zaledwie 179 zł.

Przypominamy właścicielom gruntów rolnych, że przed złożeniem wniosku obowiązkowo zweryfikować, czy wszystkie dane zawarte we wstępnie wypełnionym wniosku przesłanym i wypełnionym przez ARiMR są poprawne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie rolnik się ubiega w danym roku.

Małgorzata Rokoszewska

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.