Oświadczenia w miejsce zaświadczeń

Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Tomański.

KRAJ. Od 1 lipca obowiązuje przyjęta przez Sejm Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wprowadza ona m. in. prawo składania oświadczeń w miejsce zaświadczeń.

- Wprowadzenie prawa do składania oświadczeń pozwoli na osiągnięcie tych samych skutków dowodowych, co w przypadku zaświadczeń, redukując jednocześnie czas konieczny na ich uzyskanie oraz czas urzędników/pracodawców niezbędny do ich wystawiania – mówi poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Tomański.

Dokonano uchylenia przepisów nakładających obowiązek przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku. Dokonano także zmiany zaświadczenia o niekaralności na oświadczenie, w tych przypadkach, gdy posiadanie takiego zaświadczenia nie jest uzasadnione ze względu na nadrzędny interes publiczny.

- Nie musimy składać oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów świadectw, dyplomów, uprawnień, aktów stanu cywilnego urodzenia, zgonu itp. Od 1 lipca możemy składać kopie tych dokumentów, których oryginalne wersje wydawane są w ograniczonej ilości, a uzyskanie każdego odpisu jest kosztowne i czasochłonne – dodaje Tomański.

łuk

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.