Owsiak: Polacy, dzieje siA� coA� niezwykle niebezpiecznego

a�zNie pozwA?lcie zniszczyA� wspaniaA�ego dorobku dobrych, uznanych, doA�wiadczonych polskich organizacji pozarzA�dowycha�? - zaapelowaA� na Facebooku Jerzy Owsiak. Fot. MWMedia
a�zNie pozwA?lcie zniszczyA� wspaniaA�ego dorobku dobrych, uznanych, doA�wiadczonych polskich organizacji pozarzA�dowycha�? – zaapelowaA� na Facebooku Jerzy Owsiak. Fot. MWMedia

KRAJ. a�zZa kilka miesiA�cy moA?emy wszyscy odczuA� na wA�asnej skA?rze, jak potA�A?ne narzA�dzie zyskajA� politycya�? – ostrzega Jerzy Owsiak.

a�zSkok na kasA�a�? – tymi sA�owami Jerzy Owsiak okreA�liA� rozmowy w MSWiA o zmianach w Ustawie o zbiA?rkach publicznych. Zgodnie z nimi, minister spraw wewnA�trznych i administracji miaA�by moA?liwoA�A� uniewaA?nienia zbiA?rki publicznej oraz zabraA� pochodzA�ce z niej A�rodki, jeA�li cel zbiA?rki zostaA�by uznany za a�zsprzeczny z zasadami wspA?A�A?ycia spoA�ecznegoa�?.

a�zPolacy, dzieje siA� coA� niezwykle niebezpiecznego, coA�, co wykracza poza wszelkie normy budowania spoA�eczeA�stwa obywatelskiegoa�? – ostrzegaA� Owsiak na Facebooku. a�zOgraniczenie niezaleA?noA�ci organizacji to nie jest A?aden wspA?lny interes – podkreA�liA�. Zapewnienia urzA�dnikA?w ministerstwa okreA�liA� natomiast jako a�zniebezpieczne i zwodniczea�?. WedA�ug informacji zamieszczonych przez szefa WOAsP, spotkanie przedstawicieli organizacji rzA�dowych z urzA�dnikami resortu niczego nie wyjaA�niA�o. – ByA�y to 3 godziny prezentowania kompletnie odlegA�ych od siebie stanowisk – oceniA� Owsiak.

Czy obecnie funkcjonujA�ca ustawa dot. zbiA?rek publicznych w ogA?le wymaga doskonalenia? a�zNie potrzeba tu A?adnych zmian! ZwA�aszcza takich, ktA?re dajA� ministrowi prawo odwoA�ania wczeA�niej zatwierdzonej przez siebie zbiA?rki, ktA?re tej decyzji o odwoA�aniu nadajA� skutek natychmiastowy i ktA?re dajA� moA?liwoA�A� a�zprzejA�ciaa�? A�rodkA?w juA? zgromadzonych w efekcie tej odwoA�ywanej zbiA?rkia�? – podkreA�liA� Owsiak. a�zBez wzglA�du na opcjA� politycznA� – nie moA?e byA� tak, A?e minister spraw wewnA�trznych na niejasnych bardzo przesA�ankach, jakimi sA� okreA�lenia a�zsprzecznoA�A� z zasadami wspA?A�A?ycia spoA�ecznegoa�? czy a�zwaA?ny interes publicznya�?, uniewaA?nia zbiA?rkA� oraz ma moA?liwoA�A� uruchomienia procedury a�zprzejA�ciaa�? zebranych juA? A�rodkA?w – zaznaczyA�. Zdaniem rzA�dzA�cych, chodzi o a�zwspA?lny interesa�?. Niepokoi jednak fakt, A?e organizacje pozarzA�dowe mogA� staA� siA� od nich zaleA?ne. Warto zaznaczyA�, A?e A?adna z obecnych na spotkaniu organizacji nie zgodziA�a siA� z argumentami przedstawicieli MSWiA. a�zNasz postulat jest jeden – prosimy natychmiast odstA�piA� od tego pomysA�u i nie majstrowaA� przy ustawiea�? – podkreA�liA� Owsiak.

Polacy popierajA� Owsiaka
Po wpisie Jerzego Owsiaka w Internecie zawrzaA�o. PojawiA�y siA� tysiA�ce komentarzy, krytykujA�cych wA�adzA�: a�zTa ustawa to absolutny ZAMACH na wolnoA�A� w Polsce!!! A�apy precz od WOAsP!!! WOAsP to My wszyscy!!!a�?; a�zCzy rzA�dowi brakuje juA? pieniA�dzy A?e dziurA� w kasie chce zaA�ataA� przywA�aszczajA�c sobie pieniA�dze zebrane na zbiorkach prowadzonych przez organizacje pozarzA�dowe…ja to tak rozumiem…a�? – piszA� internauci. JednoczeA�nie wyraA?ajA� ogromne poparcie dla szefa WOAsP: a�zNie pozwA?lmy zamieniA� Polski w KoreA� PA?A�nocnA�. JuA? i tak za duA?o jest wyznawcA?w PiS, ktA?rzy A�lepo wierzA� w to, co pewien osobnik im powie… to jest smutne. Ale bA�dziemy walczyA�!a�?. PojawiA�y siA� nawet opinie, A?e ingerowanie w dziaA�alnoA�A� organizacji spoA�ecznych jest rA?wnoznaczne z ograniczeniem swobA?d obywatelskich, a nawet kradzieA?A�: a�zCzym to siA� rA?A?ni od grabieA?y? Co miaA�oby powstrzymaA� ludzi przed A?A�daniem od ministerstwa zwrotu wpA�aconych pieniA�dzy razem z odsetkami?a�? – piszA� internauci. OstrzegajA� nawet, A?e jeA�li politycy nie wycofajA� siA� z pomysA�u, dojdzie do protestA?w: a�zPowinniA�my w pierwszym weekendzie po podpisaniu ustawy WSZYSCY ALE TO WSZYSCY przyjechaA� pod sejm i pokazaA�, A?e to KONIEC!!!a�?. Dowodem poparcia dla Owsiaka jest teA? wynik zbiA?rki organizowanej przez WielkA� OrkiestrA� AswiA�tecznej Pomocy. Zebrana kwota kolejny raz okazaA�a siA� rekordowa i wyniosA�a 126 mln zA�!

wk

11
Dodaj komentarz

avatar
9 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
HansmaniekImavinstanisławbelo Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
maurycy
Gość
maurycy

No i nie będą mogli zbierać na Mateusz, co chłop pocznie ???

Hans
Gość
Hans

Owsik ,skończyło się

maniek
Gość
maniek

Ten pan chyba już całkiem uwierzył, że jest mesjaszem, przez jego zbiórki od 20 lat Polacy płacą podwójnie na służbę zdrowia, jeszcze są dumni, że pomagają, najgłupszy naród w Europie.

Imavin
Gość
Imavin

Jurek osr.ł się żarem

belo
Gość
belo

A taka Fundacja Nowe Życie z Rzeszówka? Co ona tak realnie robi? Tylko pytam.

maurycy
Gość
maurycy

Już ludzie pierwotni trudnili się zbieractwem aby godnie żyć

Real
Gość
Real

Orkiestra zebrała 126 mln.zł , a ile z tego znów zabierze do swojej kieszeni Owsiak? Pomysłowy cwaniak kolejny raz roluje naiwnych.

Antykomuch
Gość
Antykomuch

Nareszcie fundacje będą pracować uczciwie.Koniec z robieniem sobie intratnego źródła utrzymania z fundacji.

hijena
Gość
hijena

Glosisz wrogą propagandę ,tą samą co gloszona przez szczekaczkę z Torunia.TO jest oczernianie i skowyt kleru po tym jak ich zachlanne łapy nie moga sięgnąc tej ogromnej kasy.

stanisław
Gość
stanisław

Szekaczka z Wooodstok jest wroga Polsce .

jan
Gość
jan

Owsiak zbiera po kilkadziesiąt milionów a złodzieje VAT zbierali spokojnie po kilkadziesiąt miliardów i społeczestwa to nie ruszało, ciekawe prawda.