Palm na ul. 3 Maja nie bA�dzie

Ratusz chce, A?eby na ul. 3 Maja byA�o wiA�cej zieleni. Fot. Wit HadA�o
Ratusz chce, A?eby na ul. 3 Maja byA�o wiA�cej zieleni. Fot. Wit HadA�o

RZESZA�W. Podczas jednej z poniedziaA�kowych narad w ratuszu prezydent wydaA� polecenie, A?eby na ul. 3 Maja pojawiA�o siA� wiA�cej zieleni.

– ProsiA�bym, A?eby pomyA�leA�, jakie drzewa umieA�ciA�, nie posadziA�, umieA�ciA� w skrzyniach, A?eby sprawiaA�o trochA� wraA?enia zieleni. ProszA� myA�leA� o tych najbardziej poA�udniowych – mA?wiA� wA?wczas Tadeusz Ferenc. Okazuje siA�, A?e jednak palm na ul. 3 Maja nie zobaczymy.

W tamtym roku ul. 3 Maja zostaA�a przebudowana na odcinku od skrzyA?owania z placem Farnym i ul. KoA�ciuszki do skrzyA?owania z ul. ZamkowA� i ul. Lubomirskich. Jezdnia zostaA�a pokryta w wiA�kszoA�ci pA�ytami kamiennymi, a A�ciek uliczny kostkA� kamiennA�. Deptak po renowacji miaA� nawiA�zywaA� do wyglA�du sprzed II wojny A�wiatowej. StA�d teA? na ul. 3 Maja pojawiA�y siA� drzewa. WzdA�uA? alei znalazA�y siA� drobnolistne lipy, ktA?re po zmierzchu sA� podA�wietlane. Zbudowany zostaA� specjalny system nawadniania i napowietrzania tych drzew.

Prezydent poleciA� jednak, A?eby na ul. 3 Maja pojawiA�o siA� wiA�cej drzew. MiaA�yby one zostaA� ustawione w donicach. JuA? wiadomo, A?e nie bA�dA� to palmy.

– Postawimy dodatkowo 27 drzew. BA�dA� to drobnolistne lipy, takie same, jakie juA? rosnA� na deptaku a�� mA?wi Aleksandra WA�sowicz-Duch, dyrektor ZarzA�du Zieleni Miejskiej.

bsz