Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

RZESZÓW. Na początku kwietnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety okolicznościowe, upamiętniające ofiary katastrofy samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem.

Będą to złota stuzłotówka z Lechem i Marią Kaczyńskimi – w nakładzie 5 tysięcy sztuk, srebrna dwudziestozłotówka dedykowana wszystkim ofiarom katastrofy, srebrna dziesięciozłotówka poświęcona prezesowi NBP Sławomirowi Skrzypkowi. Będzie też dwuzłotówka ze stopu nordic gold upamiętniającą wszystkie ofiary katastrofy.

Internetowe aukcje monety złotej i obu srebrnych rozpoczną się 21 marca. Ich ceny wywoławcze są znacznie wyższe od nominalnych dziesięciozłotówka – 85 zł, dwudziestozłotówka – 148 zł a stuzłotówka – 1126 zł. Więcej informacji na: www.kolekcjoner.nbp.pl.
Monety dwuzłotowe będzie można wymienić po cenie nominalnej w kasie Oddziału Okręgowego NBP (ul. 3 Maja 12).

ac

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.