„Piaf” wraca do Rzeszowa (ZDJA?CIA)

Fot. PaweA� Dubiel
Fot. PaweA� Dubiel

Po 15 latach na rzeszowskA� scenA� dramatycznA� wraca a�zPiafa�? w reA?yserii Jana Szurmieja. Premiera spektaklu zaplanowana jest na 16 i 17 lutego 2018 r. W tytuA�owA� rolA� wcielA� siA� dwie doskonale znane miA�oA�nikom Teatru im. Wandy Siemaszkowej aktorki: Dagny Cipora i MaA�gorzata Pruchnik-ChoA�ka.

Czy Edith Piaf zmarA�a nie zaznawszy miA�oA�ci? Przez caA�e swoje krA?tkie, niespeA�na piA�A�dziesiA�cioletnie A?ycie przeA?yA�a wiA�cej niA? zdoA�aA�o udA?wignA�A� jej serce. Estrada byA�a jej A?yciem, a A?ycie – estradA�. SpalaA�a siA�, by znA?w zapA�onA�A�. UmieraA�a, by A?yA� wiecznie. ChorowaA�a na brak miA�oA�ci, by daA� A�wiadectwo o tym, co w A?yciu najwaA?niejsze.

Burzliwe A?ycie jednej z najsA�ynniejszych francuskich pieA�niarek pokazuje w swoim przedstawieniu Jan Szurmiej. Po raz kolejny powraca on do historii opowiedzianej przez Pam Gems w jej muzycznym dramacie. Ta historia wydarzy siA� na ulicy, w sali koncertowej, w ParyA?u, Nowym Jorku i wyobraA?ni samej artystki.

Jan Nowara, dyrektor teatru, zaznaczyA�, A?e obecnie trwa bardzo intensywny czas w rzeszowskim teatrze. – DuA?o gramy i prA?bujemy, a ja z niecierpliwoA�ciA� czekam na ten moment, w ktA?rym podniesie siA� kurtyna i dziewczyny stanA� siA� a�zPiafa�?, zmierzA� siA� z jej legendA�.

Jan Szurmiej zaznaczyA�, A?e bardzo cieszy siA� z powrotu do Rzeszowa. – Zawsze wracam tutaj z radoA�ciA�, bo tu znajdujA� A�wietny zespA?A� i prawdziwy teatr. Niestety, zawirowania i zmiany dyrekcji przed 15 laty sprawiA�y, A?e nasz spektakl zszedA� ze sceny a�zSiemaszkoweja�?. Ten bA�dzie nieco inny w formie. Powracam tutaj do ascezy. Pozbawienie aktorA?w rekwizytA?w, A�cian, sprawia, A?e widaA� kunszt gry aktorskiej – zaznaczyA� reA?yser. – Dlaczego dwie Piaf? JeA�li w teatrze sA� dwie aktorki, ktA?rych energia i warunki gwarantujA� jakoA�A� artystycznA�, jako reA?yser namawiam na zdublowanie roli i danie im szansy rozwoju. Tak siA� staA�o w a�zSiemaszkoweja�? a�� dodaje. – Piaf byA�a dzieckiem ulicy. Chcemy opowiedzieA� historiA� czA�owieka, ktA?ry idA�c po drabinie A?ycia osiA�ga szczyt, a bA�dA�c wA�aA�nie u szczytu, upada – zaznacza Szurmiej.

Legenda a�zPiafa�? i jej muzyka towarzyszyA�y obu aktorkom, wcielajA�cym siA� w tytuA�owA� rolA�. MaA�gorzata Pruchnik-ChoA�ka jako licealistka marzA�ca o szkole aktorskiej byA�a na spektaklu w a�zSiemaszcea�? aA? piA�A� razy. ZaA� Dagny Cipora wspomina, jak kiedyA� A�piewaA�a piosenki Edith Piaf za grosz a�zdo kapeluszaa�?, stojA�c na chodniku z dwoma muzykami. Jedna z przechodzA�cych paA� stwierdziA�a zwrA?ciA�a im uwagA�, A?e legendarna piosenkarka z pewnoA�ciA� nie A�piewaA�aby na ulicy.

[print_gllr id=228383]

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o