Pielęgniarka i stomatolog w każdej szkole?

Opieka stomatologiczna będzie sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia. Dentysta powinien leczyć dzieci w szkole, ale… może to robić także w gabinecie poza szkołą lub w dentobusie. Fot. Archiwum

PODKARPACIE. 12 września w życie wchodzi ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma zapewnić równy dostęp do opieki w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Ustawa mówi wprost „opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną” Ma objąć uczniów do 19. roku życia. A więc także tych ze szkół średnich. Czy szkoły podołają obowiązkowi?

Niektóre przez kumulację roczników zmuszone są do korzystania z sal lekcyjnych w innych szkołach, inne prowadzą zajęcia od godziny 6 rano do 19 po południu, na klasy adaptowały część pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych. Zajęcia będą się też odbywać w stołówkach i salach gimnastycznych.

To obowiązek organu założycielskiego, czyli samorządów

– Gabinet pielęgniarki był w naszej szkole, nadal jest. To się nie zmieni. Jeśli chodzi o po-moc stomatologiczną, to obowiązek spada na organ prowadzący. To on ma podpisać umowę na świadczenie usług stomatologicznych i wskazać go nam. Na ten moment nic o ta-kich ruchach nie wiem – mówi Bogusław Blajer, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie.

Jak to rozwiązano w Rzeszowie? – Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami pełni Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 i 2 w Rzeszowie w zakresie świadczenia pielęgniarki szkolnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu zapewnienia opieki stomatologicznej dyrektorzy jednostek oświatowych będą pod-pisywać porozumienia z gabinetami dentystycznymi, które mają podpisaną umowę z NFZ (zachęcam jednak do zapoznania się z informacją portalu: in-fodent24.pl (http://www.info-dent24.pl/lexdentpost/dentysta-w-szkole-bez-pieniedzy-bez-kadry-bez-sensu,112869.html. Na kilka dni przed wejściem w życie ustawy wciąż brak jest zarządzenia prezesa NFZ, które regulowałoby dostosowanie umów do sytuacji podjęcia współpracy ze szkołą, w tym zasady rozliczeń udzielonych świadczeń, jeśli wiązałyby się ze zwiększeniem wartości umowy, o którym mowa w art. 29. pkt 3) ustawy. Bez znajomości tych zasad niemożliwe jest za-warcie porozumień placówek stomatologicznych z organami prowadzącymi szkoły – mówi Zbigniew Bury, dyrektor Wy-działu Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Plan B Według ustawy profilaktyczna opieka zdrowotna będzie sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna będzie sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Ustawa dopuszcza sytuację, w której pielęgniarka sprawuje opiekę poza szkołą, ale dopiero w drugiej kolejności, gdy gabinetu nie można utworzyć w szkole. To samo tyczy się dentysty. Powinien leczyć dzieci w szkole, ale może to robić także w gabinecie poza szkołą lub w dentobusie. – W chwili obecnej 69 szkół na terenie województwa posiada gabinet na terenie szkoły. Należy jednak mieć na uwadze, że NFZ traktuje wszystkie gabinety w sposób jednakowy, bez względu na adres miejsca udzielania świadczeń i fakt istnienia gabinetu w budynku szkoły, tuż przy szkole czy w jakiejś od niego odległości – mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy POW NFZ w Rzeszowie. – Odnośnie do dentobusu, od początku istnienia (wakacje 2018), podkarpacki dentobus przyjął 6134 pacjentów w 113 miastach Podkarpacia (stan na koniec sierpnia br.).

Anna Moraniec

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o