Pieniądze na drogi

PODKARPACIE. Każdy kandydat do samorządu obiecywał „pozyskiwanie środków unijnych”. Pierwsza okazja do tego już jest – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów dotyczących rozbudowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2011 r.
Samorządy oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będą mogły uzyskać z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” dofinansowanie na budowę lub rozbudowę obwodnic o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł oraz minimum 20 mln zł dla pozostałych projektów czyli budowę bądź modernizacji odcinków dróg krajowych i wojewódzkich oraz mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla tych obiektów (m.in. zjazdy, zatoki, chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, bariery ochronne, sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych).

- Wsparcie będzie udzielane tylko na te przedsięwzięcia, które usprawnią funkcjonowanie głównych połączeń drogowych – wyjaśnia Miłosz Marczuk z PARP.

ac

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.