PIT-36L w 2020 roku

Na jednym formularzu połączone zostały dwa PITy – PIT-36L oraz PIT-36LS. Formularz PIT-36L został skierowany do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach tak zwanego podatku liniowego. PIT-36L jest natomiast przeznaczony dla podmiotów, które są tak zwanym przedsiębiorstwem w spadku, również rozliczających się na zasadach podatku liniowego.

Zasady przygotowania PIT-36L – ogólnie terminy przygotowania

PIT-36L jest rocznym zeznaniem podatkowym (co oznacza, że składa się je za cały rok podatkowy). Termin składania to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że przygotowując PIT online 2020 do 30 kwietnia 2020 roku, podatnik będzie zeznawał o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w obecnym (2019) roku. Dla osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak w przypadku innych deklaracji, jeżeli planują opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed tym terminem, powinni złożyć zeznanie odpowiednio wcześniej (przed opuszczeniem kraju). Dzień 30 kwietnia 2020 roku wypada w dzień roboczy (czwartek).

Formy przygotowania PIT-36L – w PIT 2020

Do tej pory zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36L / PIT-36LS, podatnicy mogli przygotować wyłącznie indywidualnie (w formie tradycyjnej lub elektronicznej PIT online). Od 2020 roku ustawodawca zapowiedział, że nowa usługa Twój e-PIT zostanie rozszerzona tak, aby obejmować między innymi nowy PIT-36L. Oznacza to, że w przyszłym roku podatnicy, poza znaną formą elektroniczną PIT online 2020, będą mogli skorzystać również z elektronicznego rozliczenia w Twój e-PIT. Nadal jednak będzie to opcja dobrowolna (nieobligatoryjna), a wszystkie przygotowane i złożone prawidłowo samodzielne dokumenty będą miały pierwszeństwo przed automatycznie przygotowanym zeznaniem (przez Krajową Administrację Skarbową).

Nowości w PIT-36L

Ustawodawca przygotował szereg ustaw zmieniających prawo podatkowe, które mogą wpłynąć bezpośrednio i pośrednio na deklaracje podatkowe, takie jak PIT-36L. Część z nich, to nowe ulgi podatkowe. Jedną z preferencji, które zdają się najbardziej interesować podatników, jest tak zwana ulga termomodernizacyjna – umożliwiająca odliczenie wydatków na przeprowadzenie określonych działań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych. Z tej ulgi skorzystać będą mogli właściciele owych nieruchomości, nawet do 53 000 złotych. Z odliczenia skorzystać można między innymi właśnie w PIT-36L, jeżeli podatnik będzie spełniał odpowiednie warunki. Podobnie nową ulgą podatkową wprowadzaną w rozliczeniu PIT za 2019 rok, będzie tak zwana ulga na oświatę, w której podatnik będzie miał możliwość odliczenia od dochodu darowizn na określenie cele związane z kształceniem dla wskazanych placówek – na materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Preferencja została zaplanowana tak, aby mogli skorzystać z niej również podatnicy PIT-36L – co jest pewną formą nowości, że podatnik liniowy będzie mógł skorzystać z odliczenia darowizny.

Artykuł partnera