Płacimy wyższe podatki niż sąsiedzi

Fot. Archiwum

Spośród naszych sąsiadów wyższe podatki płacą tylko Niemcy.

Polska na tle Europy Środkowo – Wschodniej nie wypada jako raj podatkowy. Efektywna stawka opodatkowania wraz z ubezpieczeniem społecznym jest znacznie wyższa niż np. u Czechów, Słowaków, Ukraińców czy Litwinów.

W naszym kraju stopa podatku dochodowego wraz z ubezpieczeniami społecznymi jest jedną z wyższych na świecie i najwyższych z pośród państw regionu. Stopa podatku dochodowego została wyliczona przez specjalistów z KPMG. Jest w niej brana pod uwagę zarówno stawka podatku dochodowego PIT, jak i koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Porównane zostało opodatkowanie dochodu 100 tys. dolarów brutto rocznie w 114 krajach świata.

Według raportu sporządzonego przez KPMG w Polsce efektywna stopa podatku dochodowego powiększonego o obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracownika wynosi 35,3 procent. To plasuje nas na 70 pozycji wśród 114 zbadanych krajów. Na tej liście pierwsze miejsce to najniższe podatki a sto czternaste najwyższe.

– Praktycznie wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą pochwalić się niższą stawką efektywnego podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych niż Polska. Przykładowo, u naszych najbliższych sąsiadów – na Słowacji i w Czechach stawka ta wynosi ok. 25 procent – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Z raportu wybraliśmy kilka państw najbliższych Polsce, w których standard życia jest porównywalny lub trochę niższy niż u nas. Porównanie z Niemcami czy Wielką Brytanią jest bezcelowe, bo w prawdzie tam stopa opodatkowania jest wyższa, ale jednocześnie zarówno zarobki jak i standard życia nieporównywalnie wyższy.

Okazuje się, że wśród państw zbliżonych Polsce rozwojem i bogactwem wszędzie opodatkowanie jest niższe. Wyjątkiem są Węgry, które dzieli od Polski niewiele w zakresie obciążeń podatkowych.

***
Tylko Węgrzy mają porównywalne obciążenia podatkowe dla obywateli jak Polacy. Trzeba jednak dodać, że na Węgrzech twardo rządzi prawica śrubująca podatki, szczególnie najbogatszym.  U nas natomiast już drugą kadencję rządzi partia mieniąca się liberalną. Po podatkach z pewnością tego nie widać.

Artur Getler

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.