„Plusy” i „minusy” kredytA?w online

Fot. Mat. prasowe
Fot. Mat. prasowe

Aby zobaczyA� „plusy” i „minusy” kredytA?w online, trzeba rozumieA� ich cele. Od klasycznych kredytA?w bankowych ich rA?A?niA� warunki uzyskania i oddania pieniA�dzy. Powiedz, jakA� kwotA� i na jak dA�ugo potrzebujesz, jak szybko chcesz jA� otrzymaA� i jak, – i zrozumiesz, jakiego rodzaju poA?yczki zaA�atwiA� Twoje problemy finansowe.

Co jest dobrego w poA?yczce przez internet?
PoA?yczki, udzielane przez Internet, majA� kilka zalet: ich uzyskanie wymaga minimum czasu i wysiA�ku. Za pomocA� naszej strony internetowej da siA� otrzymaA� pieniA�dze nawet w ciA�gu 8-15 minut. Dla otrzymania kolejnego kredytu trzeba nie wiA�cej niA? 10 minuty. IstniejA� rA?wnieA? inne zalety, ktA?re sprawiajA�, A?e kredytobiorcy wybierajA� poA?yczki online.

1. ZaciA�ganie bez wychodzenia z domu i wygoda. Aby otrzymaA� pieniA�dze, uA?ytkownik skA�ada wniosek na stronie, od razu czyta umowA� w formie elektronicznej, wyraA?a zgodA� z warunkami uzyskania kredytu, i A�rodki sA� automatycznie przekazywane na jego kartA� w ciA�gu 1-5 minut.

2. AnonimowoA�A�. Kredytobiorcy zaciA�gajA� poA?yczki bez informowania o to osA?b trzecich. Firma otrzymuje wszystkie informacje o zdolnoA�ci kredytowej i wiarygodnoA�ci klienta wyA�A�cznie i tylko z kwestionariusza kredytobiorcy i wA�asnego systemu sprawdzania. Takie warunki zapewniajA� bezpieczeA�stwo i uniemoA?liwiajA� telefonowanie do kredytobiorcy, jego rodziny, czy pracodawcy dla otrzymania dodatkowych informacji.

3. Minimalne wymagania. Aby wziA�A� poA?yczkA� od firmy pozabankowej, wystarczy mieA� 18 lat, posiadaA� czynny dowA?d toA?samoA�ci, numer PESEL i kartA� bankowA�. ZaA�wiadczenie o dochodach i staA�e zatrudnienie nie sA� wymagane. OpA?A?nienia w spA�atach kredytA?w w przeszA�oA�ci rA?wnieA? nie wykluczajA� moA?liwoA�ci uzyskania pieniA�dzy od firmy pozabankowej.

4. PrzejrzystoA�A�. Na stronach wiA�kszoA�ci poA?yczkodawcA?w znajduje siA� kalkulator elektroniczny. KorzystajA�c z suwakA?w, uA?ytkownik widzi jak zmienia siA� caA�kowita kwota do oddania. Nasz serwis nie pobiera A?adnych dodatkowych opA�at za swoje usA�ugi: to co uA?ytkownik widzi na kalkulatorze przed wysA�aniem wniosku jest peA�nA� kwotA� do zapA�aty.

Kiedy poA?yczki internetowe mogA� nie pasowaA�?

PoA?yczki online warto wybraA� w sytuacjach, gdy potrzebujesz:

a�? niewielkA� kwotA� – do 15 000 PLN;

a�? na krA?tki okres – 1-30 dni;

a�? natychmiast – jeA�li problem ma zostaA� rozwiA�zany w ciA�gu pA?A� godziny;

a�? bez spotkaA� z poA?yczkodawcA�;

a�? w czasie wolnym od pracy – na przykA�ad w nocy lub w weekendy.

PoA?yczki przez internet pomagajA� szybko i bezproblemowo zaA�atwiA� sprawy finansowe. Tego nie oferujA� banki, ale dajA� duA?e poA?yczki na dA�uA?sze terminy. Banki majA� takA?e niA?szA� stopA� procentowA�, ale wymagania wobec kredytobiorcA?w sA� wyA?sze. Dlatego nie kaA?da osoba moA?e wziA�A� kredyt w banku, nawet jeA�li potwierdzi zdolnoA�A� kredytowA�.

Co robiA�: iA�A� do banku czy skorzystaA� z poA?yczki online?
WiA�c, co jest lepiej: pA?jA�A� do banku czy wziA�A� poA?yczkA� online? To zaleA?y od tego, jakiej poA?yczki potrzebuje poA?yczkobiorca i pod jakimi warunkami jest on gotowy jA� wziA�A�. PoA?yczki przez internet sA� bardziej pasujA�ce w nagA�ej potrzebie. JeA�li pieniA�dze sA� potrzebne pilnie, na krA?tki czas, bez zbA�dnych formalnoA�ci, najlepiej zrobiA� wszystko online i natychmiast otrzymaA� poA?yczkA�. Ponadto wiA�kszoA�A� firm poA?yczkowych oferuje pierwszA� poA?yczkA� za darmo.

JeA�li pieniA�dze sA� potrzebne na kilka miesiA�cy lub lat i jest to duA?a suma, warto udaA� siA� do banku. Musimy siA� przygotowaA�, dostosowaA� do wszystkich warunkA?w, speA�niA� wszystkie formalnoA�ci, ale tylko tak moA?na uzyskaA� duA?A� sumA� na dA�ugi czas.

ArtykuA� sponsorowany