Po 50 godzinach Paulina odnaleziona2

Ratownicy STORAT-u około godziny 21, w sobotę. To prawdopodobnie oni spłoszyli dziewczynkę, która opuściła swoją kryjówkę.