Podkarpacie gotowe na powódź?

7,14 mln zł zostanie wydatkowanych w tym roku na ochronę przeciwpowodziową Podkarpacia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Fot. Bogdan Myśliwiec

PODKARPACIE. W sejmie o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w regionie.

Jakie działania podjął rząd w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego górnej Wisły i jak przebiega ich realizacja? O bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia upomniał się podczas ostatniego posiedzenia Sejmu poseł Mirosław Pluta.

Dolina Wisły i Sanu to teren, który w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie został dotknięty rozległymi powodziami. Dla mieszkańców tej części Podkarpacia są to wciąż żywe i bolesne wspomnienia. W 2010 roku, po przejściu kataklizmu, rząd obiecywał, że stan bezpieczeństwa w tym regionie ulegnie gruntownej poprawie. Obiecywano wzmocnienie wałów, oczyszczenie rowów melioracyjnych. Do odpowiedzi o stan zaawansowania tych prac został wywołany ostatnio przez tarnobrzeskiego posła Mirosława Plutę Minister Środowiska Marcin Korolc.

- W roku bieżącym  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie realizował  pięć zadań, które będą finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zadania o łącznej wartości 7,14 mln złotych dotyczą różnego rodzaju prac na obiektach hydrotechnicznych znajdujących się na terenie Podkarpacia – odpowiadał w imieniu ministra Zbigniew Wrona, podsekretarz w Ministerstwie Środowiska.

- W ramach “Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na terenie województwa podkarpackiego jest zadanie związane z programem ochrony przeciwpowodziowej zlewni Sanu wraz z Wisłokiem na odcinku do Rzeszowa. Jest też program ochrony przeciwpowodziowej zlewni Wisłoki, program ochrony przeciwpowodziowej od źródeł do Rzeszowa i dla samej zlewni Wisłoki – dodał podsekretarz stanu.

Zbigniew Wrona zaznaczył, że realizowane są też zadania przeciwpowodziowe przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Trwają również prace przygotowawcze w celu uruchomienia inwestycji związanej z budową zbiornika Kąty – Myscowa.

Małgorzata Rokoszewska

do “Podkarpacie gotowe na powódź?”

  1. ROMAN

    woda wszystko zweryfikuje- plany- wizje- obiecanki-cacanki- wtedy zobaczymy co i jak.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.