Podkarpackie samorządy stracą miliony złotych?

Mniejsze “janosikowe” oznaczałoby mniejsze pieniądze naszych samorządów na inwestycje i rozwój Fot. Wit Hadło

Samorządowy projekt ustawy reformującej tzw. “podatek janosikowy” został skierowany do sejmowych podkomisji. Będzie rozpatrywany razem z projektem obywatelskim.

Wiele wskazuje na to, że obowiązujący od 2003 roku system dzielenia się bogatszych samorządów z biedniejszymi częścią swoich dochodów zostanie zreformowany na niekorzyść tych drugich.

W ubiegłym tygodniu na połączonym posiedzeniu komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz komisji Finansów Publicznych zadecydowano o skierowaniu do speckomisji samorządowego projektu ustawy reformującej “janosikowe”.

Przewiduje on podniesienie progów, od których naliczane są określone wpłaty do budżetu państwa oraz obniża wielkość procentową naliczanych wpłat w każdej grupie samorządów: gmin, powiatów i województw. Zakłada też, że “janosikowe” nie będzie mogło przekroczyć 30 proc. dochodów danej jednostki. Jeśli zmiany te weszłyby w życie, to biedniejsze samorządy, w tym podkarpackie, otrzymają z tego tytułu o około 20 proc. mniej pieniędzy i nie będą w stanie realizować zaplanowanych wcześniej inwestycji.
Dwa niekorzystne dla Podkarpacia projekty
Kilka tygodni temu w tej samej sprawie do Sejmu trafił obywatelski projekt, zmieniający zasadę obliczania liczby mieszkańców danej miejscowości, tak by uwzględniać w niej także osoby, które nie są w niej zameldowane, ale mieszkają i pracują. W myśl tego projektu liczba podatników zarejestrowanych w Warszawie miałaby zostać pomnożona przez 1,5, zaś w pozostałych miastach powyżej 350 tys. mieszkańców przez 1,1. Wprowadzenie tych przepisów skutkowałoby znacznym obniżeniem “janosikowego” – dla Warszawy o 75 proc., a w przypadku pozostałych dużych miast o około 40 proc. Biedniejsze samorządy otrzymałyby natomiast z tego tytułu około 20 proc. mniejsze kwoty. Teraz projekt ten będzie rozpatrywany w speckomisjach równocześnie z projektem samorządowym.

Kto płaci?
Obecnie podatek janosikowy płacą gminy, których dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca przekraczają 150 proc. średniej krajowej, zaś dla powiatów i województw granica ta wynosi 110 proc. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, w tym roku biedniejsze gminy, powiaty i województwa otrzymają z tego tytułu 2,4 mld zł. Gminy przekażą na ten cel 651,5 mln zł, powiaty – 1,13 mld zł, a województwa ponad 687 mln zł. Wśród powiatów, wraz z miastami na prawach powiatu, głównymi wpłacającymi będą: Warszawa (509 mln zł), Poznań (84 mln zł), Wrocław (59,5 mln zł), Łódź (25 mln zł) i Kraków (61,5 mln zł). Z województw tylko trzy zostaną obciążone “janosikowym”: Dolnośląskie (26,6 mln zł), Wielkopolskie (1,7 mln zł) i Mazowieckie, które przekaże uboższym aż 658 mln zł.

Janosik hojny dla Podkarpacia. Jak długo?
Z danych opublikowanych przez resort finansów wynika, iż w obecnym roku województwo podkarpackie otrzyma 101,5 mln “janosikowego” – zdecydowanie najwięcej ze wszystkich. Gminy na Podkarpaciu otrzymają z tego tytułu łącznie prawie 44 mln zł, a dorzuci się tylko jedna gmina – Solina – kwotą 307 tys. zł. Symbolicznie “janosikowe” wesprze miasto Rzeszów (1,9 mln zł), zaś najwięcej otrzymają Tarnobrzeg (5,5 mln zł), Przemyśl (3,6 mln zł) i Krosno (3,4 mln zł).

Arkadiusz Rogowski

do “Podkarpackie samorządy stracą miliony złotych?”

  1. zyga

    a czy logaryt obliczający wydatki NFZ na biedne województwa też zmienią -na pewno nie i to my biedne województwa będziemy dopłacać do leczenia pacjentów w innych regionach

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.