Polisa OC – odpowiedzialność i obowiązek

Fot. Archiwum

Czym się różnią polisy roczne i krótkoterminowe, co nam grozi za nieposiadanie ważnego ubezpieczenia.

OC to obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Każdy kierowca co roku musi zawierać umowę z dotychczasowym lub szukać nowego ubezpieczyciela. Co musimy wiedzieć o OC?

W umowie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia, a ubezpieczający posiadacz pojazdu do zapłaty składki. Umowa ubezpieczenia OC może być zawarta na czas krótszy niż rok (tzw. umowa ubezpieczenia krótkoterminowego) w przypadkach, gdy:
– pojazd jest zarejestrowany czasowo bądź za granicą
– jest to pojazd wolnobieżny, historyczny za który uważa się pojazd mający co najmniej 40 lat lub pojazd wpisany do księgi muzealistów
– pojazd zarejestrowany na stałe w sytuacji wyjątkowej – gdy posiadanie pojazdu przechodzi na podmiot zajmującego się handlem samochodami (komis).
W odróżnieniu od umów rocznych umowy krótkoterminowe nie przedłużają się automatycznie.

Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu OC
– W przypadku sprzedaży samochodu, na kupującego przechodzą prawa i obowiązki dotyczące ubezpieczenia pojazdu. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie upłynięcia czasu na jaki została zawarta lub jeśli nowy właściciel ją wypowie, rozwiązuje się ona z upływem 30dni następujących po dniu nabycia pojazdu. Według ustawodawcy ma na to 30 dni. W tym okresie musi uiścić opłatę skarbową od dokonanej transakcji, przerejestrować samochód oraz wybrać ubezpieczyciela.
– w razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC w terminie 30 dni, zakład ubezpieczeń  podczas rozmowy z nowym właścicielem dokonuje ponownej kalkulacji składki z tytułu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zniżek i zwyżek posiadanych przez nabywcę.
– sprzedający pojazd ma obowiązek przekazania nabywcy polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu, o tym fakcie i przedłożeniu umowy kupna sprzedaży pojazdu mechanicznego
Sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych:
– szkody rzeczowe wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu
– szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący
– szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.
– szkody, w następstwie których uległo zanieczyszczeniu lub skażeniu środowisko naturalne
– szkody, których wartość łącznie nie przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez ministra pracy i polityki społecznej (franszyza integralna).

Kary za nieposiadanie OC
Nie trzeba już jeździć samochodem, żeby zapłacić karę. Teraz można dostać karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, nawet wtedy, gdy policja nie sprawdziła, czy taką polisę mamy. Dzięki nowemu programowi, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zidentyfikować nieubezpieczonych kierowców. W tym celu fundusz wykorzystuje dane z największej w Polsce bazy polis komunikacyjnych. Ubezpieczyciel musi w ciągu dwóch tygodni od daty sprzedaży polisy, przesłać o tym informacje do Ośrodka Informacji Funduszu. Nowy system i związana z nim procedura uruchamiana jest cyklicznie.
Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu i czasu, w którym nie był ubezpieczony. Nieposiadanie OC do 3 dni wymaga zapłaty 20 proc. pełnej opłaty karnej, od 4 do 14 dni – 5 proc., a powyżej 14 dni to 100 proc.
Od stycznia 2013 r. wysokość kary wzrośnie. Wszystko dlatego, że wysokość mandatu jest ustalona na dwukrotność płacy minimalnej, która od nowego roku zmieni się z 1500 zł na 1600 zł.

Odszkodowanie
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w imieniu sprawcy kolizji lub wypadku wyrządzonego w związku z ruchem pojazdu. Dotyczy to również szkód mogących powstać przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku pojazdu oraz podczas zatrzymywania, postoju lub garażowania. Z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wypłaca się odszkodowanie bez względu na to, kto kierował pojazdem w chwili wypadku lub kolizji. Nawet jeśli pojazd zostanie skradziony, a jadący nim złodziej spowoduje wypadek lub kierujący prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Należy dodać, że w takich przypadkach zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo regresu do wysokości wypłaconego odszkodowania.

Blanka Szlachcińska

2
Dodaj komentarz

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
złotówaOlka Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
złotówa
Gość
złotówa

Da się – należy ubezpieczyć pojazd i wskazać jako polisę sprawcy szkody tą nową

Olka
Gość
Olka

A ja kupiłam auto tydzień temu i w błyskawicznym tempie spowodowałam wypadek. Zdążyłam je przerejestrować, niestety ubezpieczenie zostało na poprzedniego właściciela…i co w takiej sytuacji?? Winę ponoszę ja ale płacił będzie poprzedni właściciel auta?? Nie da się tego jakoś obejść??