Polska może zmniejszyć akcyzę na paliwa, ale nie chce

Fot. Wojciech Preisner

KRAJ. Obecna stawka akcyzy na olej napędowy wynosi 1196 zł za 1000 litrów

Przepisy wspólnotowe przewidują możliwość obniżenia stawki podatku akcyzowego dla paliwa zużywanego do lokalnego publicznego transportu pasażerskiego np. autobusami. Jednak Ministerstwo Finansów nie zamierza zmniejszyć akcyzy.

Na podstawie dyrektywy Rady 2003/96/WE państwa członkowskie mogą pod fiskalna kontrolą stosować różne stawki opodatkowania energetycznych produktów, m.in. w przypadku zastosowania dla lokalnego publicznego transportu pasażerskiego. Resort finansów tłumaczu jednak, że jest uprawnienie fakultatywne, co oznacza, że może być wprowadzone, ale nie musi. Ponadto uzależnione jest od przestrzegania minimalnych poziomów opodatkowania. Polska taki poziom osiągnęła, ale obniżyć podatku akcyzowego nie może. Zdaniem Ministerstwa Finansów, Polska nie może obecnie pozwolić sobie na tego typu działania, ponieważ jak większość krajów Unii, jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu, a obniżenie w tej chwili podatków byłoby sprzeczne z ograniczeniem deficytu, tym samym wypełnieniem podjętych przez stronę polską zobowiązań.

Resort tłumaczy się również, że ewentualne obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe nie wpłynęłoby na ceny detaliczne paliw, bo różnica cenowa zostałaby przechwycona przez producentów i dystrybutorów.

Blanka Szlachcińska

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.