Pomoc przez telefon

PODKARPACIE. Zadzwoń jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej.

0801 12 00 02 – to numer infolinii, pod którym wszelką pomoc znajdą osoby pokrzywdzone przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Infolinia prowadzona jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0801 12 00 02.

Obsługą infolinii zajmują się konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numerem Niebieskiej Linii osoby poszkodowane przemocą w rodzinie znajdą wszelką niezbędną pomoc, zarówno psychologiczną, prawną, jak i interwencyjną.

ga

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.