Pomogą w odbudowie zniszczonej produkcji rolnej

- Rolnicy mogą otrzymać pieniądze na odbudowę produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe - poinformował Marek Owsiany, wicedyrektor AriMR w Rzeszowie.

PODKARPACIE.  Do 29 sierpnia poszkodowani przez klęski żywiołowe rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie o przyznanie pomocy finansowej na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Poszerzony został zresztą  katalog klęsk wywołujących straty. Oprócz obsunięć się ziemi obejmuje on: suszę, grad, lawiny, przymrozki wiosenne, huragan oraz następstwa wyładowań atmosferycznych. – Skutki tych kataklizmów były widoczne więc postanowiono je włączyć do katalogu. Dzięki temu większa liczba osób może liczyć na pomoc – powiedział Marek Owsiany, wicedyrektor rzeszowskiego oddziału ARiMR.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, będzie wynosić: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym szkoda wystąpiła. Maksymalna kwota pomocy to 300 tys. zł, a udział własny rolnika to 10 proc.

and

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.