Potężne pieniądze dla bezrobotnych

Zakwalifikowani do konkursu mogą liczyć od 20 do 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu. Fot. Bogdan Myśliwiec

PODKARPACIE. Ponad 47 milionów złotych na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudniania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ma do rozdania 47 mln zł dla bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie swoich firm oraz dla stowarzyszeń, agencji rozwoju regionalnego i organizacji pozarządowych, którzy przygotowują bezrobotnych do samozatrudnienia. Wnioski przyjmowane są do 22 maja br.

Projekty, które przygotują instytucje wspomagające bezrobotnych w rozpoczęciu działalności gospodarczej muszą  być skierowane do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, w wieku ponad 50 lat oraz osób niepełnosprawnych – zarejestrowanych w jednym z powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  Kwota środków dostępnych w konkursie to 14 mln zł. Natomiast na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 33,5 mln zł. Uczestnikami projektu w tym wypadku  muszą być osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

- W obu konkursach dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostaną objęte projekty, które zakładają bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym założenie spółdzielni socjalnej obejmujące doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia własnej firmy, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – wyjaśnia Tadeusz Gospodarczyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

-  Zgodnie z założeniami konkursu uczestnicy projektów muszą również otrzymać wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy, które obejmować będzie pomoc finansową wypłacaną miesięcznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia  oraz doradztwo specjalistyczne.

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursów WUP zaplanował 10 maja o godz. 10 w sali konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.

Małgorzata Rokoszewska

do “Potężne pieniądze dla bezrobotnych”

  1. karol

    znowu rodziny i znajomi panów z UP stworzą fikcyjne szkolenia dla biednych bezrobotnych scenariusz jest prosty jakieś szkolenie w stylu jak być asertywnym jak napisać cv do tego kawa i herbata a wielka kasa z UE znajdzie sie w kieszeni to nic że pieniędze z budżetu zostaną zmarnowane żaden bezrobotny pracy nie znajdzie ale za to znajomi królika zarobią sporą kasę

    • Marcin

      Pięknie Karolu to napisałeś bogaty zarobi z bezrobotny będzie miał kolejny papierek którym będzie sobie mógł ….

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.