Pracujesz? Dowiedz się czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki

Młodzi ludzie najczęściej pytali o obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą i prawa zatrudnionych na umowy zlecenie (warto wiedzieć, że umowa zlecenie podlega oskładkowaniu). Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. Podczas “Dni Ubezpieczonego” z pomocy ekspertów skorzystało 500 osób.

- Ludzie młodzi nie myślą jeszcze o emeryturach, ale coraz więcej z nich rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Nie zawsze mają świadomość, że są zobowiązani do płacenia składek ubezpieczeniowych, to już na starcie kariery zawodowej stwarza im masę problemów w postaci długów do spłacenia. Warto też sprawdzać, czy pracodawca wpłaca za nas składki i czy są one w odpowiedniej wysokości. Od tego zależy wysokość zasiłku chorobowego czy potem emerytury – mówi Stanisław Wasilewski, dyrektor ZUS w Rzeszowie.

Od poniedziałku do piątku w rzeszowskim oddziale ZUS i jego ośmiu oddziałach terenowych trwały “Dni Ubezpieczonego”. Na zainteresowanych czekali eksperci z ZUS, NFZ, WUP, PUP, PIP, PFRON, PCPR. Z ich porad skorzystało ponad 500 osób.

Najwięcej pytań dotyczyło ubezpieczeń dla osób pracujących za granicą, składek opłacanych w przypadku zatrudnienia niani, wysokości i czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, możliwościach podniesienia wysokości świadczeń, korzyściach z bycia członkiem OFE oraz praw osób pracujących na umowy-zlecenie.
ZUS przypomina, że każdy może i powinien sprawdzać swoje konto i subkonto. Informacje o składkach są na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – pue.zus.pl.

ABC Ubezpieczonego

1. Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił cię do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli tego nie zrobił, a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS.

2. Sprawdź, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzymasz recepty na leki refundowane.

3. Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego twoich najbliższych – współmałżonka i dzieci – jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli nabędą samodzielnie prawo do ubezpieczenia, pamiętaj, by ich wyrejestrować.

4. Jeżeli twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub ewidencyjne uległy zmianie, poinformuj o tym swojego pracodawcę, a jeśli pracodawca już nie istnieje, zgłoś zmianę za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – pue.zus.pl.

5. Sprawdź, czy pracodawca odprowadza za ciebie składki od właściwej podstawy, czy nie zaniża jej. Składki od niższego wynagrodzenia, niż faktycznie otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś (zasiłek chorobowy lub macierzyński) oraz w przyszłości (emerytura lub renta).

6. Pamiętaj, że powinieneś wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny. Nie czekaj na losowanie członkostwa OFE, sam decyduj o swoich pieniądzach.

7. Bez wychodzenia z domu możesz zapoznać się z danymi zapisanymi na twoim indywidualnym koncie w ZUS. Sprawdź to sam na Platformie Usług Elektronicznych – pue.zus.pl.

8. Dzięki dostępowi do konta ubezpieczonego w portalu pue.zus.pl, możesz na podstawie zgromadzonych tam danych i prognozowanych przez siebie przyszłych dochodów wyliczyć wysokość hipotetycznej emerytury.

9. Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź, w którym kraju powinieneś być ubezpieczony.

10. Pamiętaj, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli przestaniesz pracować, możesz kontynuować dobrowolnie. Dzięki temu będziesz miał wyższe świadczenie.

- Organizując “Dni Seniora”, “Dni Niepełnosprawnego” czy “Dni Ubezpieczonego” chcemy poprawić relacje z klientami i ułatwić im dostęp do informacji co sprzyja prawidłowościom na koncie ubezpeieczonych – mówi Stanisław Wasilewski, dyrektor ZUS w Rzeszowie.

Jesteś nianią?
Niania – to pełnoletnia osoba fizyczna, która opiekuje się dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców. Niania podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznych: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Składki opłacają rodzice dziecka, którym się opiekuje niania. Jeśli podstawa wymiaru składek nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie (w 2012 roku – 1500 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Jeśli twoje wynagrodzenie jest wyższe, składkę od nadwyżki współfinansuje niania i rodzic.

Pracujesz za granicą ?
Jeśli pracujesz za granicą w krajach Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, możesz korzystać z ubezpieczenia społecznego tylko na terenie jednego państwa. Jeśli pracujesz na terenie kilku państw, powinieneś powiadomić instytucję ubezpieczeniową (ZUS lub jego odpowiednik) w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce, ZUS ustali, w którym kraju będziesz ubezpieczony. Jeśli w kraju zamieszkania nie wykonujesz znaczącej części pracy w kraju zamieszkania, będziesz podlegał ubezpieczeniu w kraju pracodawcy.

Anna Moraniec

do “Pracujesz? Dowiedz się czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki”

  1. mono

    Czemu robicie zamęt ludziom w głowie? Takie judzenie – sprawdź czy pracodawca to czy tamto, a jak nie to go podkabluj do PIP.
    Czy płaci składki, czy nie to jakie to już ma znaczenie – skoro dzięki PO praca grozi praktycznie do śmierci.
    Wysokość składek na wpływ tylko i wyłącznie na kondycję ZUS (czy dalej będzie taka biurokracja), a nie na przyszłe emerytury!

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.