Prawie połowa kobiet w ciąży może poronić

W monitorowaniu zagrożonej ciąży duże znaczenie ma badanie USG. Fot. Autor

Poronienie septyczne stanowi stan zagrożenia życia matki, nieleczone może prowadzić do śmierci pacjentki.

- Ryzyko poronienia maleje wraz z wiekiem ciążowym i tak przed implantacją (etap kiedy zarodek zagnieżdża się w macicy, ok. tygodnia po zapłodnieniu) poronieniu ulega około 50 proc. ciąż, po implantacji już tylko 12-24 proc., natomiast po 8 tygodniu ciąży ryzyko poronienia maleje do 10 proc. – mówi dr n. med. Bogdan Ostrowski, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Centrum Medycznym w Łańcucie.

W sumie samoistnemu poronieniu ulega ok. 15 proc. już rozpoznanych ciąż. Odsetek utrat ciąż we wczesnym okresie jest dużo większy ponieważ jednak 3/4 z nich nie daje jeszcze żadnych objawów klinicznych, może być potwierdzone tylko na podstawie badania gonadotropiny kosmówkowej.

Przyczyny zależne i niezależne od kobiet

Ryzyko poronień zwiększa palenie tytoniu i picie alkoholu. Do wzrostu odsetka poronień mogą prowadzić również choroby takie jak nadczynność tarczycy i cukrzyca oraz czynniki chemiczne na stanowisku pracy. Czynnikiem szkodliwym jest również stres bo wydzielane wtedy aminy katecholowe (hormony stresu) przenikają do płodu wpływając nań niekorzystnie. W większości przyczyny prowadzące do poronienia, zwłaszcza we wczesnej ciąży są niezależne od pacjentek i wywołane są czynnikiem genetycznym uwarunkowanym nieprawidłową liczbą i strukturą chromosomów – mówi ginekolog. – Z innych czynników prowadzących zwłaszcza do poronień nawykowych, wymienia się czynniki hormonalne (niewydolność ciałka żółtego), anatomiczne (wady rozwojowe macicy, przegrody w jamie macicy, zrosty wewnątrzmaciczne, niewydolność szyjki, mięśniaki macicy, czy też endometrioza miednicy małej). Nie bez znaczenia może być też czynnik infekcyjny (epizodycznie), zwłaszcza przy zakażeniu toksoplazmozą, cytomegalią, Herpeswirusem, różyczką). W ostatnim okresie czasu stwierdzono u kobiet w poronieniach nawykowych podwyższony poziom przeciwciał antyfosfolipidowych. W przypadku takiego stwierdzenia w następnych ciążach występuje konieczność stosowania przed i w trakcie ciąży aspiryny i/lub preparatów niskocząsteczkowych heparyny. Stosowanie tych preparatów w znacznym stopniu zwiększa odsetek ciąż donoszonych.

Krwawienie świadczy o zagrożeniu ciąży

Poronienie zagrażające – występuje między 6 a 20 tygodniem ciąży i charakteryzuje się krwawieniem z kanału szyjki niewielkiego stopnia. Czasami dochodzi do tego niewielkiego stopnia aktywność skurczowa.

Poronienie niezupełne – śród objawów nasilonego krwawienia i skurczów macicy dochodzi do wydalenia płodu lub kosmówki poza jamę macicy. W niskich ciążach poronienie przebiega jednofazowo, w wyższych dwufazowo – najpierw wydalany jest płód, następnie dalsza część jaja płodowego.

Poronienie zupełne – występuje najczęściej w bardzo wczesnej ciąży, w której wśród objawów krwawienia dochodzi do wydalenia jaja płodowego w całości.

Poronienie zatrzymane – nie następuje wydalenie obumarłego płodu w ciągu 14 dni od jego obumarcia. Ten typ poronienia należy odróżnić od patologii wczesnej ciąży pod postacią pustego pęcherzyka ciążowego, w którym rozwija się kosmówka, a brak jest elementów płodu.

Poronienie septyczne – może wystąpić w każdej postaci poronienia, w których do objawów typowych dołącza się czynnik infekcyjny prowadzący do zainfekowania jaja płodowego.

Warto wiedzieć:

*Poronienie to wydalanie z jamy macicy jaja płodowego do 22 tygodnia ciąży.
*Następujące po sobie 3 lub więcej poronień u jednej pacjentki kwalifikuje się do poronień nawykowych.
*Liczba poronień zwiększa się istotnie po 35 roku życia, a po 40 roku życia wzrasta do 50 proc., podczas gdy u kobiet poniżej 30 lat wynosi 22 proc.
*Zwiększenie liczby poronień w starszym wieku jest związane z obecnością w jajnikach nieprawidłowych oocytów, co powoduje wzrost wad genetycznych zarodka.

Anna Moraniec

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.