Prezydent sypnął medalami

Nagrody przyznano 2 maja w Sali Sejmowej Zamku Dzikowskiego. Otrzymali je wieloletni pracownicy magistratu i najbliżsi współpracownicy prezydenta, których zatrudnił po wygranych wyborach. Fot. Archiwum

TARNOBRZEG. Medale za długoletnią służbę na piersiach urzędników z wieloletnim i… 30-miesięcznym stażem.

Osiemnastu pracowników tarnobrzeskiego magistratu zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalami za długoletnią służbę. Odznaczenia w dniu 2 maja tarnobrzeskim urzędnikom wręczyła Alicja Wosik – wicewojewoda podkarpacki. Wśród wyróżnionych jest osoba, która 2,5 roku temu rozpoczęła pracę w samorządzie i urzędnik, który półtora roku temu otrzymał upomnienie i karę porządkową.

Jak informuje tarnobrzeski magistrat, medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Wśród nagrodzonych przez prezydenta Komorowskiego pracowników w Tarnobrzegu znaleźli się pani skarbnik Maria Nabrzeska, pani sekretarz Marta Kamysz-Turbak, komendant Straży Miejskiej Robert Kędziora oraz inni naczelnicy podległych prezydentowi Norbertowi Mastalerzowi wydziałów.

Wśród osób, które zostały odznaczone najcenniejszym Złotym Medalem, znalazł się także Marcin Redźko, naczelnik wydziału organizacyjnego, z tarnobrzeskim magistratem związany 2,5 roku. Nie jest tajemnicą, że wyróżniony półtora roku temu był przez prezydenta Tarnobrzega upomniany i nałożona została na niego kara porządkowa w postaci utraty półrocznej nagrody. Urzędnik w miejscu publicznym, na hali MOSiR w trakcie meczu koszykówki był pod wpływem alkoholu, a jego zachowanie pozostawiało nieco do życzenia. W gronie nagrodzonych Brązowym Medalem znalazł się natomiast Wojciech Malicki, dyrektor kancelarii prezydenta. Były dziennikarz, pracę w samorządzie rozpoczął po wygranych przez Mastalerza wyborach, czyli 2,5 roku temu.

Dyrektora prezydenta poprosiliśmy o odpowiedź, kto i za co konkretnie nominował pracowników urzędu?

– Procedurę nadawania Medali za Długoletnią Służbę regulują: „Ustawa o Orderach i Odznaczeniach” oraz Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – wyjaśnia Malicki. – W UM Tarnobrzega oraz instytucjach mu podległych pracuje wiele osób godnych tego medalu i Prezydent Tarnobrzega będzie sukcesywnie, tzn. przy okazji świąt narodowych – 3 Maja i 11 Listopada występował o ich odznaczenie. Zaczął od kadry kierowniczej UM.

Co do kar, którą ma na koncie jeden z najwyżej wyróżnionych odpisał: – Po upływie roku nienagannej pracy, kary porządkowe ulegają zatarciu i są traktowane jako niebyłe (znikają fizycznie z akt osobowych). Tak stanowi kodeks pracy i na tej podstawie informuję, że żaden z urzędników odznaczonych przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę nie był karany karą porządkową.

Małgorzata Rokoszewska

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o