Prof. dr hab. inż. Józef DZIOPAK – życiorys

Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak

Urodził się 24 sierpnia 1947 r. w Hyżnem. W latach 1967-1972 studiował w Politechnice Krakowskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie budownictwa sanitarnego. Na tej uczelni obronił również pracę doktorską z wyróżnieniem w 1983 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1993 na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w specjalności wodociągi i kanalizacja.

W listopadzie 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP, a od stycznia 2011 r. zostaje mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.

Prof. Dziopak posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne, zawodowe i organizacyjne, które zdobył pracując w pięciu uczelniach na sześciu wydziałach, pełniąc w tym czasie różne funkcje oraz prowadząc wszystkie rodzaje zajęć aż z 17 przedmiotów.

W 1999 r. podjął pracę w Politechnice Rzeszowskiej, pracując jednocześnie w Politechnikach – Krakowskiej, Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w WSP w Częstochowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, natomiast w latach 2004-2006 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Praca od podstaw
Od roku 2006 prof. J. Dziopak pełni funkcję kierownika Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju, która została zorganizowana od podstaw przy pomocy dr hab. inż. Daniela Słysia. Już rok później uruchamia na Wydziale nową specjalizację i kierunek dyplomowania pod nazwą Infrastruktura i Ekorozwój, która cieszy się nieprzerwanie dużą popularnością wśród studentów.

Działalność naukowa prof. inż. Józefa Dziopaka skupia się na rozwoju teorii i doskonaleniu rozwiązań technicznych wykorzystywanych do efektywnego transportu i akumulacji wody i ścieków w różnych systemach ich odprowadzania z terenów zurbanizowanych. Opracował podstawy naukowe opisu procesu retencjonowania ścieków i wymiarowania zbiorników klasycznych i 3 generacji innowacyjnych zbiorników wielokomorowych.

Jest autorem 145 i współautorem 132 artykułów i referatów, 5 monografii oraz podręcznika akademickiego. Łącznie ma opublikowanych 277 prac w 10 językach.
Najbardziej wartościowy dorobek naukowy prof. inż. J. Dziopak zaprezentował w publikacji książkowej Multi-chamber storage reservoirs in the sewerage system z recenzjami uznanych naukowców ze Szwecji, USA i Rosji, która została przetłumaczona na język niemiecki i jest wykorzystywana w pracy dydaktycznej w uczelniach niemieckich.
W prawie trzydziestu opublikowanych artykułach anglojęzycznych wydanych w renomowanych czasopismach, 12 opublikował z naukowcami z Niemiec, Szwecji i Rosji.
Jako promotor prac doktorskich specjalistów z Polski, Niemiec i Rosji ma tez znaczący udział w przygotowaniu 2 rozpraw habilitacyjnych w kraju i za granicą w ramach umów międzyrządowych.

Na wyjątkowo bogatą działalność innowacyjną prof. J. Dziopaka składają się 23 patenty i jest też współautorem 9 zgłoszeń patentowych rozwiązań stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej.

Puchary, statuetki, medale i dyplomy
Za osiągnięcia w skali światowej, za które był wielokrotnie nagradzany medalami, dyplomami i pucharami na międzynarodowych wystawach i sympozjach. Łącznie został nagrodzony przez międzynarodowe jury 3 pucharami, 5 statuetkami, 37 medalami i kilkudziesięcioma dyplomami, które doceniło wartości aplikacyjne tych patentów i wyniki badań naukowych, m.in. w Japonii, Anglii, USA, Belgii, Korei Południowej i Rosji.

Dwukrotnie otrzymał puchary Przewodniczącego KBN i 14-krotnie nagrody, puchary i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia innowacyjne.

Jako współautor projektu wynalazczego Grawitacyjno-pompowy odciążający zbiornik retencyjny zostaje wyróżniony w 2010 roku przez międzynarodowe jury pucharem IFIA CUP.

Prof. inż. J. Dziopak został odznaczony Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI oraz prestiżową i cenioną wśród twórców plakietką INVENT AND SERVE przez prezydenta IFIA za wybitną działalność wynalazczą.

Szczególne wyróżnienie spotkało ostatnio prof. J. Dziopaka, ponieważ podczas światowej wystawy innowacji w Brukseli członkowie Belgijskiej Kapituły Królewskiej przyznali Mu Belgijski Krzyż Kawalerski w uznaniu za wybitny wkład w rozwój innowacyjności w skali międzynarodowej.

W 2008 roku Minister Edukacji Narodowej nadała profesorowi Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Uzyskał ponad dwadzieścia nagród nadanych przez Rektorów Politechnik: Krakowskiej, Częstochowskiej i Rzeszowskiej.

Współpracuje z 50 ośrodkami w 12 krajach
Od roku 1978 prowadzi wyjątkowo owocną współpracę międzynarodową z naukowcami prawie 50 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w 12 krajach. Odbył 67 misji profesorskich, staży naukowych i brał udział w zagranicznych seminariach naukowych oraz był koordynatorem 9 umów międzyrządowych.

Prowadził wykłady i seminaria dla słuchaczy studiów doktoranckich w Politecnico di Milano i Indian Institute of Technology oraz w kilku uczelniach w Rosji i Szwecji.
Uczestniczył w 35 zagranicznych i ponad 50 krajowych konferencjach i sympozjach naukowych, 9 wystawach osiągnięć polskiej nauki i techniki i 17 światowych wystawach wynalazków i technologii, gdzie prezentował wyniki badań i kilkadziesiąt własnych i zespołowych rozwiązań patentowych.

Karierę naukową umiejętnie łączy z praktyczną działalnością zawodową. Kierując zespołami projektantów realizuje własne koncepcje projektów technicznych pod klucz wykonanych inwestycji.

Od 1993 roku jest rzeczoznawcą Ministra Środowiska w zakresie gospodarki wodnej, a od 2001 roku pełni funkcję biegłego Wojewody Małopolskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Jest autorem pierwszych zrealizowanych w Polsce projektów zbiorników retencyjnych w Głogowie i Opolu oraz współautorem wielu koncepcji rozwoju systemów kanalizacyjnych w innych miastach.

W dorobku zawodowym ma prawie 80 ważnych ekspertyz, opinii i ocen oraz ponad sto zrealizowanych projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. Aktualnie podjął się opracowania opinii o strategicznym znaczeniu o zasadności budowy Kanału Krakowskiego w ramach tworzonego studium ochrony miasta Krakowa przed powodzią.

Podpisał umowę licencyjną na stosowanie trzech własnych patentów, natomiast w przygotowaniu są umowy na kolejne rozwiązania patentowe. Jest doradcą wielu firm projektowych w kraju i za granicą.

Jest promotorem prawie dwustu prac dyplomowych w pięciu uczelniach krajowych oraz ma wielu dyplomantów uczelni zagranicznych.

Wspólnie z pracownikami katedry organizuje cykliczne konferencje INFRAEKO i branżowe oraz szereg seminariów tematycznych.

Od 1987 r. jest nieprzerwanie członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, natomiast w latach 2007-2011 Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Jest również członkiem trzech międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Opr.bes

do “Prof. dr hab. inż. Józef DZIOPAK – życiorys”

 1. M. Słaboń

  Witam !
  Ja również serdecznie pozdrawiam Profesora. jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej (rok ukończenia 1999) i u Pana pisałem magisterium – studia dzienne (temat: przelewy burzowe). Teraz nadzoruje budowe (w ramach Funduszu Spójności) kanalizację w mieście Katowice. Zapraszam na konferencje które pewnie w drugiej połowie roku będziemy organizować z tytułu realizacji inwestycji. Miło przeczytać że promotor jest znanym i cenionym fachowcem ! :)

 2. K.Bimbała

  Coś sobie przypominam , chyba w jednych latach kończyliśmy PSB w Rzeszowie, choć na innym kierunku , a potem PK była na pewno lepsza niż WSI Rzeszów. Gratuluje tylu sukcesów!.

  • Józef Dziopak

   Witam serdecznie i dziękuję za gratulacje.
   Miło mi niezmiernia, że kolejni moi znajomi z lat „szkolnych” nawiązują ze mną kontakt. Oczywiście kończyłem wspaniałą „Budowlankę” w Rzeszowie i wróciłem ponownie do Rzeszowa.
   Zapraszam do swojej katedry na dobrę kawę i nie tylko. Mieści się na al. Powstańców Warszawy 6 w budynku K w pokoju K-63. Najlepsze dni, to środy i czwartki.
   Obecnie Politechnika Rzeszowska na naszym kierunku, moim zdaniem jest „lepsza” od Krakowskiej i dlatego też jestem w Rzeszowie.
   Podaję mój numer telefonu: 693 40 46 47
   Zapraszam serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za zamieszczone gratulacje.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.