Przed czym chroni przedsiębiorcę kaucja gwarancyjna

Sprawdzając kontrahenta w wykazie nabywca ma pewność, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności nawet w przypadku, gdyby ów kontrahent okazał się nieuczciwy. Fot. Archiwum
Sprawdzając kontrahenta w wykazie nabywca ma pewność, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności nawet w przypadku, gdyby ów kontrahent okazał się nieuczciwy. Fot. Archiwum

Ustawa o solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi wprowadza nie tylko mechanizm wspólnej odpowiedzialności. Przepisy dają możliwość nabywcy zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością za ewentualne przekręty dokonane przez kontrahenta. Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej.

Z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Ochrona kaucji gwarancyjnej
Ustawa wprowadza jednak przesłanki, których spełnienie będzie wyłączać nałożenie na nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy sprzedawca nie zapłaci podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej instytucji kaucji gwarancyjnej. Polega ona na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz wysokość kaucji będzie spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.

Wykaz bezpiecznych kontrahentów
Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna. Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna. Za pośrednictwem tych stron możemy sprawdzić, czy nasz kontrahent jest bezpiecznym dostawcą np. paliwa czy stali. W ten sposób nasza firma uniknie ewentualnej odpowiedzialności jeśli w momencie zakupu sprzedający znajdował się w rejestrze.

Wykaz zawiera następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną: imiona i nazwisko lub nazwę, numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (NIP) oraz wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

Artur Getler

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments