Przetargi

Sprzedam działki rolne w tym nieużytki w Rzeszowie obręb 218 Wilkowyja Północna (Pobitno) przy ulicy Nadbrzeżnej. Działka nr 939 o Powierzchni  ok 13 arów, działka nr 940 o Powierzchni ok 90 arów, częściowo zabudowana budynkiem do kapitalnego remontu. NR KW 33954. Cena do uzgodnienia. Tel: 511 294 490

***

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 lipca 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, położone przy ul. 11 Listopada w Leżajsku, oznaczone jako działki ewid. nr nr 263/24, 263/26, 263/29 i 263/27, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.