Przy obwodnicy popełniono wiele błędów

NIK wykrył sporo nieprawidłowości przy realizacji obwodnicy Ropczyc. Dotyczą one przetargu, realizacji i nadzoru tej inwestycji.

ROPCZYCE. NIK stwierdził nieprawidłowości w przetargu, realizacji i nadzorze budowy drogi.

Najwyższa Izba Kontroli wykryła sporo nieprawidłowości przy budowie obwodnicy Ropczyc. Te błędy dotyczą różnych etapów inwestycji: przetargu, realizacji i nadzoru. Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, twierdzi, że do tych zaniedbań być może doszło dlatego, że wszelkie działania miały na celu jak najszybsze zakończenie inwestycji i zabezpieczenie skarbu państwa.

NIK uznał, że  nie ma przesłanek żeby formułować zarzut karny wobec wykonawcy obwodnicy. Według raportu tej instytucji, główne zaniedbanie, to zawyżenie wydatków. Najpierw  planowano, że budowa będzie kosztować 130 mln zł. Później podpisano umowę na kwotę o ponad 37 mln wyższą. To zdaniem kontrolerów naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W wystąpieniu pokontrolnym zauważono też błędy przy przetargu. Przed otwarciem ofert GDDKiA poinformowała, że na inwestycję może maksymalnie przeznaczyć 124 mln zł. Jednak po ich otwarciu okazało się, że najbardziej korzystna to ta o ponad 42 mln zł droższa. Mimo takiej różnicy przetarg nie został unieważniony. To według Najwyższej Izby Kontroli naruszenie Ustawy o zamówieniach publicznych.
Źle wyglądał też proces inwestycyjny. Przede wszystkim harmonogram prac był zmieniany sześciokrotnie, słabe było też tempo robót i Generalna Dyrekcja kilka razy ponaglała wykonawcę, czyli strzyżowski holding Drogbud, żeby przyśpieszył prace. Wykazano też słabe przygotowanie firmy do realizacji inwestycji, za małą ilość sprzętu na budowie oraz niewystarczającą ilość materiału. Dodatkowo jeszcze od kwietnia do października nie prowadzono robót na dwie zmiany, choć było to zapisane w umowie.
NIK przekazał GDDKiA kilka zaleceń.

Dotyczą one m.in. egzekwowania kar za spóźnione roboty. Nie będzie kierowany zarzut do prokuratury wobec GDDKIA, bo Generalna Dyrekcja naliczyła już wykonawcy kary w kwocie 20 mln zł, które potrącono jemu z należności, które maiły być wypłacone firmie za wykonywane roboty.
Obecnie budowę obwodnicy Ropczyc kończy inna firma, Skanska, bo GDDKiA zerwała umowę z holdingiem Drogbud. Wprawdzie tą nową drogą można jeździć od połowy listopada ubiegłego roku, jednak dopiero na początku czerwca 2011 roku Skanska rozpoczęła prace przy jej zakończeniu i mają się one zakończyć we wrześniu.

Mariusz Andres

do “Przy obwodnicy popełniono wiele błędów”

  1. roman

    prawdopodobnie obwodnicę zaczął robić szewc- potem piekarz- kontynuował krawiec- dalej robił kowal a skończył kelner i dla tego są te wszystkie problemy a ponadto nadzorował wszystkie roboty chyba dentysta – no i mamy co mamy – totalne badziewie.

  2. mustafa

    Niech zgadne ktora firma to nadzorowala, czy to nie czasem ta sama firma co wpadla na pomysl bus pasow na pilsudskiego i ciag lubelska podkarpacka? O zapomnialbym chyba jeszcze rondo dla pieszych projektowali tzw. Kladke.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.