Przywrócić pamięć o bohaterach

- Pracy w tej materii będzie dużo - uważa Janusz Kujawa, nauczyciel historii

RZESZÓW. Inicjatywa rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Kuratorium OświatyListopad to miesiąc tradycyjnie kojarzony z zachowywaniem pamięci o zmarłych. Dlatego właśnie teraz rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie postanowili opracować wirtualną mapę miejsc pamięci narodowej.

Mapa znajdzie się w Internecie na stronie www.klubcieplinskiego.pl. Chodzi głównie o miejsca pochówków żołnierzy czy nawet zwykłych mieszkańców, którzy zginęli walcząc o niepodległą Polskę. Często ich mogiły, a nawet pomniki są zaniedbane.

– Inicjatywą tą chcemy również zainspirować mieszkańców, zwłaszcza uczniów naszego województwa do troski o te miejsca i przywrócenie ich zbiorowej pamięci – mówi Ewa Leniart, dyrektor rzeszowskiego IPN.

Każdy, kto wie o takim miejscu, może przesłać do pomysłodawców maila na adres: klub@klubcieplinskiego.pl razem z krótką informacją, która pozwoli na zlokalizowanie grobu na mapie. Można też przesłać kilku zdaniowe wspomnienie o poległej osobie.

Komentarz:

Janusz Kujawa, historyk z Rzeszowa:

– Takich miejsc pamięci jest dużo. Np. bardzo słabo upamiętnione jest pierwsza zbrodnia Niemców w okupowanym w Rzeszowie – czyli rozstrzelanie we wrześniu 1939 roku w ogrodach bernardyńskich kilku lub kilkunastu osób.

Adam Cyło