- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Punkt widzenia zaleA?y od punktu siedzenia

3.qxdPamiA�tam, jak na przeA�omie 2011/2012 roku trwaA�y przepychanki miA�dzy farmaceutami a lekarzami w kwestii, kto moA?e dystrybuowaA� szczepionki. Pierwsi utrzymywali, A?e apteki sA� jedynymi placA?wkami, ktA?re gwarantujA� prawidA�owe przechowywanie lekA?w jeA?eli chodzi o utrzymanie zimnego A�aA�cucha, czyli przechowywania ich w odpowiedniej temperaturze.

Podnosili teA?, A?e A?aden inny podmiot nie podlega tak A�cisA�ym kontrolom wewnA�trznym (kontrola temperatur w lodA?wkach, mapowanie lodA?wek itd.) oraz zewnA�trznym (kontrole inspekcji farmaceutycznej oraz innych organA?w). Co wiA�cej, do przychodni nie docierajA� komunikaty inspekcji o wstrzymaniu lub wycofaniu produktA?w leczniczych, a wiA�c dystrybucja szczepionek w tych miejscach, moA?e byA� takA?e niebezpieczna dla pacjenta.

Przedstawiciele zakA�adA?w opieki zdrowotnej oraz gabinetA?w lekarskich prowadzonych w ramach indywidualnej praktyki kontrargumentowali, A?e nie ma A?adnej kontroli nad sposobem przechowywania leku, ktA?ry pacjent otrzymaA� w aptece i ktA?ry nastA�pnie przyniA?sA� do przychodni, i odmawiali szczepienia nimi. TA�umaczyli obawA� przed ewentualnymi skutkami niepoA?A�danymi po szczepieniu. WkrA?tce potem przychodnie przeforsowaA�y prawo do hurtowych zakupA?w i sprzedaA?y, a wiA�c i przechowywania, szczepionek. Sprawa ucichA�a. Zasady obowiA�zujA�ce przy przechowywaniu szczepionek zostaA�y przypomniane spoA�eczeA�stwu w tym roku, gdy okazaA�o siA�, A?e podczas ubiegA�orocznego huraganu Ksawery odciA�tych od dopA�ywu prA�du byA�o bardzo duA?o miejscowoA�ci, w kilku regionach kraju. WA�rA?d nich byA�y takA?e przychodnie, a w nich lodA?wki ze szczepionkami, ktA?re potem, mimo sugestii nadzoru farmaceutycznego o utylizacji produktA?w zostaA�o wyszczepionych. TrafiA�y do ponad 400 osA?b, nawet noworodkA?w. WybuchA� skandal. Wszystkie sA�uA?by przekrzykiwaA�y siA�A� o nieodpowiedzialnym postA�powaniu, o wyciA�ganiu konsekwencji… MinA�A�o kilka dni i inspekcje: farmaceutyczna i sanitarna, a nawet ministerstwo zdrowia uznaA�y w komunikatach, A?e sprawy nie ma, szczepionki byA�y bezpieczne, nikomu nic siA� nie staA�o. Lekarze szczepiA� nie powinni, ale skoro zaszczepili, a nikt nie umarA� jest ok. Pozamiatane. Czy aby nie bA�dzie to jednak wodA� na mA�yn dla ruchA?w antyszczepionkowych?

Redaktor Anna Moraniec