Rada Gminy odmówiła uznania drzew za pomniki przyrody

Głóg z leśnictwa Leszczyny. Fot. Nadl. Bircza

GMINA FREDROPOL. W lasach Nadleśnictwa Bircza są 183 okazy o statucie pomnika przyrody. Czy będzie więcej?

W styczniu tego roku Nadleśnictwo Bircza wystąpiło do Rady Gminy Fredropol z wnioskiem o objęcie ochroną pomnikową 57 okazów drzew rosnących w lasach  państwowych. Rada Gminy Fredropol odrzuciła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ich pomnikami przyrody. Czy cenne drzewa nadal mają szansę zostać pomnikami przyrody?

Na liście znalazło się 17 buków, 10 czereśni ptasich, osiem jabłoni, sześć klonów, cztery jodły, trzy lipy, po dwa głogi i graby oraz jesion, grusza, orzech, topola i wierzba. – To drzewa o ciekawym pokroju i niecodziennych rozmiarach, ale przede wszystkim z historią, bo „pamiętają” one ludzi, którzy przed laty tworzyli tutejszą lokalną społeczność – mówi Zbigniew Kopczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza.

Po trzech miesiącach od złożenia wniosku gminna Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z uwagi na brak środków finansowych wydała negatywną opinię w tej sprawie. Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie zaznacza, że jednocześnie wójt gminy zapewniał o zamiarze przekazania projektu stosownej uchwały na najbliższej sesji rady gminy. 21 czerwca rada odrzuciła wspomniany projekt uchwały. Niestety mimo podjętych prób nie udało nam się porozmawiać z samym wójtem.

– Rozumiemy obiekcje samorządu, ale bez względu na tę decyzję zgłoszone drzewa będą dla nas pomnikami przyrody i będziemy o nie dbać, wierząc, że kiedyś znajdą się wśród chronionych prawem zaznacza nadleśniczy Kopczak. – Do najciekawszych nominatów należą trzy buki z leśnictwa Sierakośce o wymiarach   360, 330 i 315 cm, rosnące na terenie czesnośredniowiecznego grodziska, wokół dawnych umocnień.  Wraz z innymi drzewami tworzą charakterystyczny pierścień. Imponujące są też dwa głogi w leśnictwie Leszczyny o obwodach 95 cm i 90 cm, przypominające o dawnej wsi Paportno. Dostojna jest też jodła w leśnictwie Borysławka – drzewo wyróżnia się grubością i żywotnością  na tle innych tego gatunku – wylicza Edward Marszałek. Obecnie w lasach Nadleśnictwa Bircza są 183 okazy o statucie pomnika przyrody.

wk

Buki leśnictwie Sierakoście.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o