Referendum w hucie

Wokół HSW rozgrywa się teraz wielka polityka. Na liniach produkcyjnych o niej nie słychać. Są zamówienia, pracy jest na kilka przynajmniej lat i pracownicy nie chcieliby zmiany tego stanu rzeczy. Fot. Jerzy Mielniczuk

STALOWA WOLA. Pracownicy największego naszego zakładu zbrojeniowego nie chcą słyszeć o łączeniu HSW z Bumarem.

Pracownicy Huty Stalowa Wola chcą, by ich firma była objęta rządowym programem zbrojeniowym. Nie chcą łączyć się z Bumarem. Widzą HSW jako lidera nowego koncernu zbrojeniowego. Wyniki dwudniowego referendum nie były dla nikogo zaskoczeniem.

Referendum zorganizowały związki zawodowe, by pokazać kolegom z innych zakładów zbrojeniowych, że w Stalowej Woli nie ma „parcia na Bumar”. Związkowe centrale zakładów zbrojeniowych wystosowały bowiem petycję do rządu, by zaczął grupować wszystkie firmy zbrojeniowe pod skrzydłami Bumaru. Choć związkowcy z HSW mają swój głos w tych centralach, to jednak zostali przegłosowani.

Czas na decyzję rządu
Pracownicy HSW najpierw odpowiadali, czy chcą być dalej objęci rządowym programem przemysłu obronnego. Nakłada on na firmy zbrojeniowe m.in. obowiązek utrzymania linii produkcyjnych na wypadek wojny. Za utrzymanie tych linii rząd płaci zazwyczaj dużo mniej, niż utrzymanie kosztuje, ale z 654 osób biorących udział w referendum, tylko jedna była przeciwna takiej osłonie. Na pytanie o wejście HSW do Grupy Bumar prawie wszyscy głosujący byli przeciw. Zdecydowana większość była za utworzeniem nowego konsorcjum zbrojeniowego z HSW w roli jego lidera.

Do końca stycznia mają się rozstrzygnąć losy rządowego programu konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nasze firmy muszą się jednoczyć, żeby chociażby móc przeciwstawić się europejskim koncernom w przetargach. Minister Skarbu Państwa foruje pomysł utworzenia jednego polskiego koncernu zbrojeniowego, którym miałaby być Grupa Bumar. MON natomiast chce oprócz Bumaru utworzenia odrębnego koncernu pancerno-artyleryjskiego z HSW na czele. W samej HSW zdania co do przyszłości firmy są podzielone, bo szef rady nadzorczej, który jest też prezesem jednej ze spółek Bumaru, widzi Stalową Wolę tylko w Bumarze. Załoga nie chce o tym słyszeć. Piłka jest po stronie rządu, który 29 bm. podejmie decyzję. Wyniki referendum zostały już przesłane do kilku ministerstw i samego premiera.

jam

do “Referendum w hucie”

 1. Stefan Sulikowski

  Zarząd Zakładowy NSZZ PW oraz Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu informują i proszą o wsparcie
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych referendów w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo Produkcyjnych (WPRP), których wynik wskazuje, że 96,34 % pracowników sprzeciwia się wniesieniu zakładów do Bumar sp. z.o.o. a także stosowaniu nacisków na Rząd RP ze strony przedstawicieli cywilnej zbrojeniówki w celu bezzwłocznego i bezwarunkowego wniesienia przez Skarb Państwa spółek (WPRP) w tym Naszego Zakładu do Bumar sp. z o.o.
  Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska poszerzony o Przewodniczących Zarządów Zakładowych NSZZ PW działających w WPRP na posiedzeniu 25 stycznia 2013 r. podjął decyzję o wznowieniu działalności Komitetu Protestacyjnego, który postanowił ogłosić od 25 stycznia 2013 r. pogotowie protestacyjne w następujących WPRP:
  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu
  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie
  Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce
  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu
  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy
  Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie
  Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
  Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich
  Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni.
  Pogotowie to będzie polegać na oflagowaniu wszystkich zakładów flagami związkowymi
  i narodowymi oraz na prowadzeniu kampanii informacyjnej. W związku z akcją protestacyjną Zarząd Zakładowy NSZZ PW i Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” WZU S.A. w Grudziądzu wzywa wszystkie organizacje społeczne Grudziądza, pracowników, mieszkańców regionu rozumiejących
  i sprzyjających naszej sprawie do wywieszenia flag narodowych w celu zamanifestowania poparcia dla realizacji przez Rząd RP naszych postulatów pozwalających zachować miejsca pracy w firmach kooperujących i WZU S.A. zabezpieczających byt wielu tysięcy rodzin w regionie o katastrofalnym bezrobociu.
  Przyjęte przez Komitet i skierowane do Rządu RP Postulaty to:
  1. Należy zagwarantować ustawowo szczególne uprawnienia nadzoru właścicielskiego Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji (lub zamiaru ich podjęcia) organów tych spółek w zakresie:
  • rozwiązania spółki,
  • przeniesienia siedziby spółki za granicę,
  • zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
  • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenia akcjami/udziałami oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • zmiany przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki.
  2. Należy ponownie przeprowadzić rzetelne wyceny majątku spółek WPRP, ponieważ dotychczas przeprowadzone wyceny zostały zaniżone.
  3. Wnoszenie kapitałowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do spółki, która nie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa jest sprzeczne z aktualnymi zapisami o komercjalizacji prywatyzacji.
  4. Biorąc pod uwagę specyfikę WPRP niezbędne jest utworzenie odrębnej grupy WPRP w tworzonym narodowym koncernie zbrojeniowym.
  5. Należy dokończyć wewnętrzną restrukturyzację organizacyjną i finansową w aktualnie zadłużonej grupie Bumar.

  Całość poczynań i bieżące informacje na stronie internetowej po wpisaniu w google WPRP
  Stefan Sulikowski

 2. Olo

  MON chce rozłożyć Grupę Bumar na czynniki pierwsze. Stąd koncepcja drugiego holdingu, który będzie powodował rozkład Grupy Bumar, wyjmowanie spółka po spółce dla potrzeb nowego tworu. Zamiast współdziałania, powolne konanie jednego i budowa od zera drugiego holdingu. Genialny plan Panie Skrzypczak, tylko tak jakby nie jest pan od tego panie wiceministrze MON. HSW nie chce do holdingu Grupa Bumar, bo niby to „moloch”. Zamiast tego sama chce być molochem. Widać o co tu chodzi – o stołki szefów nowego holdingu… I układanie programów w MON pod konkretne spółki – stąd potrzeba stworzenia nowego holdingu.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.