Rzeszowscy pracownicy prokuratur w „miasteczku protestacyjnym”

Rzeszowska delegacja w „miasteczku protestacyjnym”. Fot. FB/ZZ Pracowników Prokuratury

RZESZÓW, WARSZAWA. Pracownicy sądów i prokuratur nadal walczą o podwyżki płac i zmiany systemowe, gwarantujące im wzrost pensji.

Od 7 maja przed Ministerstwem Sprawiedliwości rozstawione jest „miasteczko protestacyjne”. To kolejna forma protestu pracowników sądów i prokuratur, którzy chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę i przypomnieć o swoich postulatach, które sformułowali już kilka miesięcy temu. W tym tygodniu dołączyli do nich związkowcy z Rzeszowa.

24 kwietnia w Warszawie sześć organizacji związkowych działających w sądach i prokuraturach, zrzeszonych w Porozumieniu o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości podjęło decyzję o powstaniu „miasteczka”. W tym tygodniu w „miasteczku” zjawili się również przedstawiciele Rady Okręgowej Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury z Rzeszowa .

Pracowników wymiaru sprawiedliwości prowadzą akcje protestacyjne już od ubiegłego roku. Związek Prokuratorów i Pracowników Prokuratury organizował masowe krwiodawstwo, „Solidarność” apelowała o kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego petycji o zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze. Na Wielkanoc związek podjął kolejną akcję i wysłał do Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów puste koszyki z życzeniami, które miały symbolizować trudną sytuację pracowników.

Choć związkowcy różnią się w szczegółach swoich postulatów – wszyscy walczą o zmiany i wyższych wynagrodzeń. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa domaga się 450 zł podwyżki jeszcze w 2019 r. (do 200 zł już zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 r.) i 500 zł w 2020 r. , Ad Rem – od początku domaga się dodatkowo w 2019 r. 1000 zł. Wszyscy widzą też potrzebę zmian systemowych – przy czym „Solidarność” popiera wejście w życie opracowywanej ustawy o pracownikach wymiaru sprawiedliwości z mnożnikowym systemem wynagrodzeń, a Ad Rem  stworzenie korpusu pracowników sądów i prokuratur. 

wk