Sami sobie odłożymy na starość

PODKARPACIE. Rząd zamierza obciążyć nas kolejną składką, tym razem od ryzyka niesamodzielności.

Czeki opiekuńcze dla starych i niedołężnych, składka zdrowotna i ubezpieczenie dla krewnego, który taką osobą się opiekuje – to propozycje specjalnego zespołu senatorów, posłów i ekspertów, który przygotowuje ustawę o pomocy osobom niesamodzielnym.

Ustawa ma być gotowa jesienią, a zdaniem ekspertów nowy system powinniśmy zacząć wdrażać już od 2012 roku. Przepisy zakładają m.in. wsparcie finansowe z budżetu państwa na opiekę nad niesamodzielnym seniorem, nawet do 1200 zł miesięcznie, oraz wprowadzenie orzecznictwa o stopniu niesamodzielności. W każdym powiecie ma powstać specjalny zespół orzekający, który określi koszyk usług, z jakiego dana osoba o określonym stopniu niesamodzielności będzie mogła korzystać.

Więcej w Super Nowościach.

Anna Moraniec

do “Sami sobie odłożymy na starość”

  1. zgrzyt

    Najważniejsze kryteria do spełnienia, to niemożność sprawowania opieki przez dorosłe dzieci nad swoimi niedołężnymi rodzicami. A więc, jeżeli syn lub córka jest posłem, senatorem lub na innym ważnym państwowym urzędzie. Jeżeli są biznesmenami odprowadzającymi duże podatki do skarbu państwa. To są te najważniejsze. Inne będą rozważane indywidualnie przez zespoły powołanych ekspertów i czy taka pomoc jest należycie wykorzystywana.

  2. all

    W sprawie kryteriów przyznawania dodatku w każdym powiecie zostanie powołana oddzielna komórka wysokiej klasy specjalistów (na razie jeszcze bez nazwy), którzy będą przydzielać poszczególne osoby do koszyka usług opracowanego przez Specjalny Zespół Orzekający w tym powiecie. Do miliona urzędników jeszcze nam daleko. O pracę dziś ciężko, więc i urzędnik pracuje na lepsze statystyki walki z bezrobociem. Rocznie przybędzie jakieś 150-200 tyś stołków w urzędach, jakieś 500-700 tys ludzi wyjedzie na zachód po pracę, i jak nic bezrobocie spadnie o prawie milion. Tylko co robić z tymi motłochem, który co roku kończy szkoły i zapisuje się do pośredniaka. To oni psują statystyki, ba – można powiedzieć, że prowadzą działalność wywrotową w stosunku do spójnej polityki rządu.

  3. basia

    Ciekawe jakie kryteria będą zasądzały o tym aby dostać ten datek? :P

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.