Sejmik pracuje nad budżetem

RZESZÓW. Prawie sto milionów złotych wyniesie deficyt w tegorocznym budżecie województwa podkarpackiego. Mówił o tym na wczorajszej sesji sejmiku marszałek Podkarpacia Mirosław Karapyta (na zdj.).

Dochody województwa mają wynieść 1 081 mln złotych, wydatki zaś 1 177 mln. Różnica ma być pokryta z kredytów komercyjnych, pożyczki z Rady Europy oraz funduszu Skarbu Państwa. Łączne zadłużenie województwa wynosi obecnie 385 milionów złotych i stanowi 35,6 proc. budżetu. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie planu budżetowego na ten rok, teraz prace nad nim rozpoczną sejmikowe komisje.

Wczoraj również obradował zarząd województwa. Jak się dowiedzieliśmy rozmawiano tam o odwołaniu ze stanowisk dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. Wiadomo wstępnie, że rzeszowskim WORD ma kierować Marek Poręba, szef rzeszowskich struktur Platformy Obywatelskiej. Nazwisk pozostałych kandydatów wczoraj jeszcze nie ujawniono.

saj

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.