Siedemnasty szturm na TwierdzA� PrzemyA�l za nami!

Fot. Archiwum PaA�stwowe w PrzemyA�lu
Fot. Archiwum PaA�stwowe w PrzemyA�lu

20 marca br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej miaA� miejsce finaA� XVII edycji konkursu Twierdza PrzemyA�l.

Jury w skA�adzie dr Grzegorz Klebowicz, mgr inA?. Grzegorz PoznaA�ski i dr Lucjana Fac wyA�oniA�o nastA�pujA�cych zwyciA�zcA?w, w kategorii szkA?A� podstawowych: I miejsce-Tomasz Nasiewicz SP w Kaszycach, II miejsce- Tomasz Rossowski SP Nr 11 w PrzemyA�lu, III miejsce- Kinga SzymaA�ska SP Nr 14 w PrzemyA�lu, wyrA?A?nienia otrzymali: Urszula ChlipaA�a SP Nr 14 w PrzemyA�lu, Jakub Napora SP w OrA�ach i Kacper SoroA� SP Nr 1 Niepubliczna. ZwyciA�zcami wA�rA?d gimnazjalistA?w zostali: I miejsce- Dawid Wilgucki Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy, II miejsce- Kacper LipowskiA� Gimnazjum Nr 5 w PrzemyA�lu, III miejsce- SA�awomir Mokrzycki Gimnazjum w Stubnie, wyrA?A?nienia przyznano: Damianowi Magirowskiemu Gimnazjum Nr 5 w PrzemyA�lu A�i Marlenie Niebylskiej Publiczne Gimnazjum w OrA�ach.

Tegoroczny konkurs honorowym patronatem objA�li: PrzewodniczA�cy Sejmiku WojewA?dztwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta PrzemyA�la, Starosta Powiatu Przemyskiego, Prezes Towarzystwa PrzyjaciA?A� Nauk, DowA?dca PA�d.- Wsch. OkrA�gu ZS „Strzelec” JA?zefa PiA�sudskiego.

Konkurs zostaA� zorganizowany przez SzkoA�A� PodstawowA� Nr 15 w PrzemyA�lu, ktA?rego koordynatorem byA� Marcin Duma, przy wspA?A�organizacji Przemyskiej Biblioteki Publicznej, Archiwum PaA�stwowego w PrzemyA�lu, Towarzystwa PrzyjaciA?A� Nauk w PrzemyA�lu.

[print_gllr id=231509]

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o