SLD: uchwałę podjęto sprzecznie z prawem

Radni z klubu SLD: Rafał Oleszek (37 l., na zdjęciu), Janusz Zapotocki (48 l.) i Ludwik Kaszuba (71 l.) złożyli do wojewody wniosek o uchylenie uchwały o likwidacji Bursy Szkolnej przy ulicy Dworskiego 104 w Przemyślu. Fot. Monika Kamińska

PRZEMYŚL. Sprawa likwidacji przemyskiej bursy „poszła” do wojewody.

Kiedy na ostatniej sesji nadzwyczajnej przemyskiej Rady Miejskiej głosami koalicji PO-Regia Civitas przegłosowano likwidację miejskiej Bursy Szkolnej przy Dworskiego 104, sprawa wydawała się przesądzona. Ale tak jednak nie jest, bo radni klubu SLD skierowali do wojewody wniosek o uchylenie uchwały likwidującej bursę. Zdaniem radnych SLD, uchwałę podjęto z naruszeniem przepisów.

O tym, że zdaniem magistratu Bursę Szkolną należy zlikwidować, wiadomo było od kilku miesięcy. Uchwałę intencyjną radni koalicji PO- Regia Civitas przegłosowali już na początku roku. Na majowej sesji nadzwyczajnej przypieczętowano tę intencję i sprawa wydawała się, mimo ostrego sprzeciwu opozycji, zakończona. Klub radnych SLD nie daje jednak za wygraną: do wojewody wpłynął wniosek o uchylenie uchwały likwidującej bursę. Zdaniem opozycyjnych radnych, zarówno tryb zwołania sesji nadzwyczajnej, na której podjęto wspomnianą uchwałę, jak i brak konsultacji społecznych w sprawie likwidacji bursy oraz nieujawnienie negatywnych opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w tej sprawie czynią uchwałę nieważną.

– W uzasadnieniu projektu uchwały podano jedynie, że wspomniane opinie istnieją, ale pomimo wniosków opozycji nie przytoczono ich ani podczas obrad Komisji Edukacji, ani Rady Miejskiej – piszą w swoim piśmie do wojewody radni SLD. – Nie dane było zatem radnym poznać argumentów organów negatywnie opiniujących likwidację bursy – przypominają. – Nic nam nie wiadomo o tym, by te opinie były tajne i mogły być przedstawione tylko panu prezydentowi Robertowi Chomie – mówi radny z klubu SLD, Rafał Oleszek (37 l.). Klub SLD powołuje się na konkretne przepisy prawa, które mówią o tym, że mieszkańcy miasta mają prawo do wyczerpujących informacji dotyczących podejmowanych uchwał oraz zapoznania się z opiniami ekspertów i organów do opiniowania uprawnionych ze szczegółami. – Tymczasem zapytanie o opinie negatywne w sprawie bursy zostało uchylone przez przewodniczącego Rady, Jana Bartmińskiego – przypomina Oleszek.

Klub SLD wprost pisze do wojewody, że o ile uchwała dotycząca likwidacji Bursy Szkolnej nie zostanie uchylona, będzie to zachęcać prezydenta Przemyśla, Roberta Chomę (49 l.) do łamania prawa, manipulacji oraz zatajania niekorzystnych dla swoich pomysłów wyników konsultacji społecznych w innych sprawach. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi prezydenta Przemyśla ani jego Kancelarii na zapytanie o stosunek do zarzutów radnych klubu SLD. Jak się dowiedzieliśmy, prezydent nie zna treści wniosku do wojewody, trudno mu zatem ustosunkować się do niej. Pismo skierowane do wojewody wysłano 23 maja.

Monika Kamińska

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o