SMS dla zagrożonych

Burmistrz Sandomierza nie krył, że system idealnie sprawdziłby się podczas powodzi

SANDOMIERZ. Zamiast syreny SMS. Miasto zdecydowało się na wprowadzenie nowoczesnego systemu ostrzegania przed zagrożeniami i informowania o ważnych sprawach

Sandomierz ma swój SMS-owy system ostrzegania i informowania o sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców. Mieszkańcy, którzy zarejestrują się w systemie będą otrzymywali wiadomości o zagrożeniach pogodowych, ale i utrudnieniach w ruchu, czy osobach zaginionych, które potrzebują pomocy.

Samorządowy Informator SMS-owy działa już w Polsce w około 150 miastach i gminach. Wczoraj do tej grupy dołączył także Sandomierz. Miasto podzielone zostało na dwie części, prawo i lewobrzeżną i w zależności od kodu jakiego użyją mieszkańcy będą otrzymywali informacje dotyczące swojej dzielnicy lub jeśli wiadomość będzie dotyczyła całego miasta, także ogólne informacje.

– System ostrzega przed zagrożeniami, takimi jak powódź, ale nie tylko – informuje Marek Krasiński, doradca Samorządowego Informatora SMS z Wrocławia. – Za pomocą systemu są przekazywane informacje o zaginionych, utrudnieniach w ruchu, napadach. Dzięki systemowi zostało już w Polsce odnalezionych czworo dzieci, raz akcja uratowała życie dziecka, dla którego potrzebna była krew.

W Sandomierzu system także będzie miał szerokie zastosowanie, bo komunikować się przez niego z mieszkańcami będzie nie tylko Urząd Miasta, ale i Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kosz włączenia się do systemu wynosi tyle ile jeden SMS wysłany z używanej przez abonenta sieci. Aby włączyć się do systemu wystarczy wysłać SMS pod numer 661-000-112 o treści TAK.TSA.01SL dla lewobrzeżnej części miasta i TAK.TSA.01SP dla prawobrzeżnej.

Otrzymywanie SMS z informacjami jest bezpłatne.

Małgorzata Rokoszewska