Spóźnisz się z wnioskiem, nie dostaniesz dopłaty!

PODKARPACIE. Opiekunowie osób niepełnosprawnych dostaną w tym roku 200 zł więcej, muszą jednak zdążyć ze złożeniem wniosku do 31 października.

W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych (którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł), otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie pod warunkiem, że do 31 października złożą stosowny wniosek. Gminy nie będą tego dodatku przyznawać z urzędu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie wydał już w tej sprawie komunikat. „W związku z wejściem w życie w dniu 7 października 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne informujemy iż osobom, które mają ustalone za miesiąc listopad lub grudzień prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 100 zł.”

Upomnij się sam
Osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne muszą zwrócić się z wnioskiem o dopłatę do swoich ośrodków pomocy (np. osoby korzystające z MOPS w Rzeszowie mogą złożyć wniosek na ul. Jagiellońskiej 6, pokój nr 2). Wniosek złożony po 31 października pozostanie bez rozpoznania. W przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, np. 2 listopada, wniosek o dopłatę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Druk wniosku można poprać w MOPS-ie, lub na jego stronie internetowej.

Wyższa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwać tylko w listopadzie i październiku tego roku. Od stycznia 2012 roku wyniesie ponownie 520 zł, chyba że rząd zdecyduje o jego dalszym podwyższeniu.

Anna Moraniec

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.