Starosta z absolutorium

Fot. Adam Cyło

JASŁO. Zarząd Powiatu w Jaśle otrzymał absolutorium za realizację budżetu w 2010 roku. Radni, po zapoznaniu się z opinią stałych komisji uchwalili go jednogłośnie.

- Chciałabym serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski. – Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu, czyli radnym poprzedniej, jak i tej kadencji oraz członkom zarządu obydwu kadencji. Ubiegłoroczny budżet był dwukrotnie wyższy w stosunku do roku 2006. Wydatkowano w nim na zadania inwestycyjne kwotę 137 mln zł. Z kolei wydatki majątkowe w 2010 roku wyniosły 30 mln zł i pochodziły głównie ze środków unijnych oraz krajowych.

ac

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.