statut spółdzielni niezgodny z prawem (1)

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie zadecydują, czy przyjąć nowy statut. Fot. Paweł Dubiel