Stop niemądrej reformie oświaty

Bogusława buda podczas manifestacji przed pomnikiem płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Fot. Wit Hadło

Rozmowa z Bogusławą Budą – przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

W środę pod pomnikiem płk. L. Lisa-Kuli odbyła się manifestacja Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły. Jaki był jej cel?
- Protestowaliśmy przeciwko reformie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych, która ogranicza nauczanie j. polskiego i historii. Chcieliśmy pokazać, że nie wyrażamy zgody na nową podstawę programową, która ma być wprowadzona od września tego roku. Petycję w tej sprawie przekazaliśmy na ręce Pani wojewody.

Jakie zmiany zawiera ta podstawa?
- Przede wszystkim w znacznym stopniu ogranicza ilość godzin przeznaczonych na naukę j. polskiego i historii, co, naszym zdaniem, będzie miało znaczący wpływ na  kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków. Rząd planuje, aby połączyć nauczanie historii z wiedzą o społeczeństwie w ramach jednego przedmiotu realizowanego na podstawie 4 bloków tematycznych, wybieranych z 9 możliwych. Chce również zmniejszyć ilość godzin przeznaczonych na lekcję polskiego. Wg nas taki model nauczania jest chaotyczny i nie służy rzetelnemu, prawdziwemu i pełnemu przekazywaniu wiedzy.

Co spowoduje wprowadzenie tej reformy?
- Na pewno przyniesie spore korzyści rządowi, bo spowoduje redukcję etatów. Oczywistym jest, że zaniży jakość pracy szkół, przyczyni się do zdezawuowania poziomu studiów i obniży wartość kształcenia. Ponadto zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i ograniczeniem mobilności oraz kreatywności młodego pokolenia.

Rozmawiała: Agnieszka Iwaszek

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.