Stowarzyszenia będą prowadzić ocalone gimnazja

DUKLA, KROSNO. Na mocy uchwały Rady Gminy Dukla organem prowadzącym gimnazja w Głojscach, Iwli i Wietrznie będzie nie gmina, lecz stowarzyszenia.

Do przekazania tychże placówek pod ich opiekę – w drodze umowy – potrzebna jest jeszcze opinia podkarpackiego kuratora oświaty. Poznamy ją najprawdopodobniej w połowie stycznia.

Przypomnijmy: 27 stycznia 2010 roku radni podjęli uchwałę w sprawie planowanej likwidacji gimnazjów w Głojscach, Iwli i Wietrznie. Argumentowali, że takie rozwiązanie jest konieczne z uwagi na aktualną sytuację demograficzną (w jednej klasie uczy się średnio dziesięciu uczniów, a utrzymanie takich mało liczebnych szkół jest kosztowne).

Gimnazja, które zostały przeznaczone do likwidacji, miały być przeniesione do nowo wybudowanej szkoły w Dukli.

Takiego scenariusza nie byli sobie w stanie wyobrazić a tym bardziej go zaakceptować rodzicie dzieci z tychże gimnazjów. – Nasze dzieci powinny uczyć się w gimnazjach na miejscu, a nie być narażone na niedogodności związane z dojeżdżaniem do szkoły w Dukli. Zresztą szkoły w naszych miejscowościach są dobrze utrzymane i nie powinny świecić pustkami – mówili zdenerwowani rodzice uczniów.

Tymczasem podkarpacki kurator oświaty wydał negatywną opinię w tej sprawie. – Nie planuję likwidacji tych gimnazjów – wyjaśnił Super Nowościom.

Mieszkańcy wiosek, w których te gimnazja są zlokalizowane, wyszli z inicjatywą przejęcia tychże szkół od obecnego organu prowadzącego.

Ostatecznie 26 marca ub. r. radni odrzucili uchwałę o likwidacji gimnazjów w Iwli, Głojscach i Wietrznie. – Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dukla, która odbyła się 29 grudnia 2010 roku, radni podjęli uchwałę zezwalającą na prowadzenie tych szkół przez stowarzyszenia i przekazanie ich na zasadzie umowy. Uchwała przeszła jednogłośnie – informuje Piotr Witkowski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli. I podkreśla, że aby to stało się możliwe, konieczne jest pozytywna decyzja podkarpackiego kuratora oświaty.

– 30 grudnia stosowne dokumenty zostały wysłane do podkarp. kuratora oświaty, który ma w ciągu dwóch tygodni wydać opinię w tej sprawie – informuje. – Jeśli będzie pozytywna, to od 1 września br. stowarzyszenia przejmą pieczę nad tymi gimnazjami -dodaje..

W skład stowarzyszeń wejdą: rodzice uczniów, nauczyciele czy działacze wiejscy. – Do podkarpackiego kuratora oświaty wpłynęła uchwała intencyjna, a aktualnie jest ona badana pod względem prawnym i merytorycznym – mówi Lucyna Opoń, kierownik Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Oddział Krosno. – Owszem, stowarzyszenia mogą prowadzić szkoły, trudno jednak powiedzieć czy radzą sobie z tym lepiej czy gorzej. Czas pokaże – mówi.

– W Rogach stowarzyszenie założyło gimnazjum . W tym przypadku pomysł się sprawdził, bo uczy się w tej szkole sporo dzieci. A im więcej dzieci, tym większe dotacje – mówi Witkowski.

– Jeśli by się okazało, że stowarzyszenia z różnych powodów nie chciałyby dalej prowadzić gimnazjów, wówczas szkoły te wrócą pod dotychczasowy organ prowadzący – dodaje Lucyna Opoń.

Wioletta Zuzak

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments