Stypendia dla gimnazjalistów

PODKARPACIE. Edukacyjna Fundacja Romana i Andrzeja Czerneckich rozszerzyła działalność o Program Stypendialny Akropol.

Przeznaczony jest on dla uzdolnionej młodzieży wiejskiej o niższym lub średnim statusie materialnym. Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami gmin wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy średnią ocen minimum 4,0.

Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze do pobrania są na stronie www.efc.edu.pl

bes

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.