Sukces gminy

MIEJSCE PIASTOWE. Gmina Miejsce Piastowe została laureatem konkursu „Przyjazna wieś” zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W kategorii infrastruktury technicznej na trzecim miejscu uplasował się projekt „Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek sali gimnastycznej w Rogach – etap II”, natomiast w kategorii infrastruktury społecznej projekt „Kluby Przedszkolaka – alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe” zajął pierwsze miejsce.

wz

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.