Sukces miasta w rankingu

KROSNO. Miasto uplasowało się na wysokim 10. miejscu w rankingu zrównoważonego rozwoju. I co ciekawe, dopiero na dalszych pozycjach zostały sklasyfikowane takie miasta, jak między innymi: Kraków, Opole czy Rzeszów

Jak należy rozumieć ów zrównoważony rozwój? Jest to po prostu racjonalne prowadzenie gospodarki miasta we wszelkich aspektach: społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska, z myślą o następnych pokoleniach. Ranking przygotowano pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, na podstawie niezależnych danych GUS (Bank Danych Regionalnych). Objął on swoim zakresem wszystkie 2 479 jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Opracowano go w oparciu o analizę 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

wz

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.